Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

TANDVÅRDSUTREDNING

13 oktober 2022

Tandläkarförbundets medlemmar: Tillgängligheten viktigast

Den stora statliga utredningen ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8) släpptes våren 2021. De flesta berömde rapporten för dess grundliga genomförande.

Över ett år efter studien, publicerade Sveriges tandläkarförbund en replik i form av dokumentet Så skapar vi världens bästa tandvård.  Där redovisas svaren från en medlemsenkät om jämlik tandhälsa, samt vad medlemmarna tycker om den statliga utredningen.

Ersättningsnivåer och glesbygdsproblem centrala

För att skapa en mer jämlik tandhälsa, måste tandläkare nå ut. Att göra tandvården mer tillgänglig för patienterna är den viktigaste frågan för tandläkarna. De två centrala problemen kring detta är ersättnings- och subventionsnivåer samt glesbygdsproblematiken. Tandvården är både för kostsam för patienten och för otillgänglig i många delar av Sverige.

Tandläkarna själva föreslog bland annat höjda löner eller förkortad arbetstid för de som jobbar i glesbygden, att göra det möjligt att arbeta som ”stafettandläkare” i glesbygden, samt sänkt arbetsgivaravgift för vårdgivare i glesbygden.

Vad gäller ersättningsnivåerna, föreslogs att all infektionsbehandling ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd, att subventioner med 50 % ges från början samt att göra det möjligt för patienterna att spara ATB som inte utnyttjas

Däremot var det få tandläkare som ansåg att tandvården skulle införlivas i sjukvården, med samma ersättningsprinciper. Denna fråga lyftes ju till viss del i valrörelsen.

Fördelar med utredningen

Tandläkarna ombads att redovisa fördelar och risker med utredningen. Förslaget om att återinföra tandvården för 20- till 23-åringar i det statliga tandvårdsstödet var populärt. Ett annat populärt förslag var att staten tar över stödet och hantering av patienter med särskilda behov. Många ansåg att förslagen i utredningen kan leda till jämlikhet och ökad rättvisa, samt att de med störst behov prioriteras och får ett bättre stöd.

Risker med utredningen

Bland risker med utredningen, nämndes prisregleringar. De anses leda till underfinansiering och sämre vårdkvalitet. En stor grupp svarande angav att utredningens förslag inte kommer att leda till en mer jämlik tandvård. Den kostnadsmässiga oförutsägbarheten för patienten kvarstår även om ett fast pris på 200 kronor införs. Förslagen riskerar leda till försämrad vård i största allmänhet: alltifrån negativ effekt på tandhälsan, till längre köer, mindre tid för patienten och sämre vårdkvalitet, samt risk för ökad administration/ökad byråkrati. En mindre grupp svarande såg inget positivt alls i utredningen.

Fotnot:

Enkäten skickades ut som en webblänk i ett nyhetsbrev till Tandläkarförbundets medlemmar. Det var en viss övervikt av tandläkare med egen verksamhet som svarade på enkäten.

/Dental24

Relaterat:

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev