Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Kvalitet

29 augusti 2012

Tandtekniska arbeten: Kvalitetsäkring – Rör det mig?

Det är mycket tal om kvalitet nu för tiden men vad innebär det i praktiken?

Specialanpassade produkter

Att tandtekniska arbeten anses som specialanpassade medicintekniska produkter och faller under medicintekniska direktivet genom Läkemedelsverkets föreskrift LVFS 2003:11 har nog knappast undgått någon vid det här laget.

Vem omfattas av kraven

Kraven omfattar både dentala laboratorier, tillverkare/leverantörer av dentala material samt tandläkare eftersom alla på sitt sätt bidrar till de färdiga produkterna. Det är därför av stor vikt att man har ett bra samarbete och arbetar mot samma mål – nämligen att tillverka säkra produkter.

Läkemedelsverkets ”vägledning för tandtekniska arbeten” ger en del vägledning men vad är det då som krävs för att kvalitetssäkra ett labb?

Artikulator350

 

Kvalitetssäkring

Rent praktiskt så handlar det om att kartlägga vilka processer, rutiner och instruktioner man behöver för att ha kontroll på sin produktion. Personalen behöver också bli delaktiga och bidra till att instruktioner speglar verkligheten. Det behöver inte vara krångligt, utan det räcker med enkla förklaringar om hur man utför sitt arbete.

 

Krav på CE märkta material och bra arbetsunderlag

Det handlar också om att ställa krav på bra anvisning och arbetsunderlag från tandläkarna för att man, när produkten är färdig, ska kunna skriva under den så kallade ”Förklaringen” som ansvarig tillverkare, vilket innebär ett ansvar för att produkten är säker och uppfyller alla krav.

Ingen paketlösning

Dentala laboratorier utför en mängd olika tandtekniska arbeten, så på samma sätt som produkterna är specialanpassade blir också kvalitetssystemen och dess omfattning specialanpassade och kan skilja sig åt från labb till labb. Det finns ingen färdig ”paketlösning” som passar alla.

Annika Loid

Symbioteq

 

Behöver ni stöd?

Symbioteq har varit aktiva på marknaden sedan 1994 och vänder sig främst till medicintekniska företag och vårdgivande organisationer för att stödja dem i arbetet med kvalitetssäkring i dess olika skepnader; från CE-märkningar till ledningssystem.

Symbioteq kommer att delta på Tanumsdagarna 7-8 september och vara tillgängliga för att diskutera och svara på frågor kring kraven och kvalitetssäkring.

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev