Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Rapport

19 december 2022

Tandvården behöver förbättra informationen till patienter

Patienter har ofta dålig kännedom om tandvårdssystemet och färre än varannan patient upplever att de får tillräcklig information om kostnader. Många saknar också information om behandlingsalternativ. Tandvården behöver bli bättre på att anpassa informationen till patienters olika behov och förmåga att ta till sig den. Det visar en ny rapport som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys nyligen publicerat.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har genomfört en enkätundersökning om den information patienter får i och om tandvården, samt vilken information de själva efterfrågar. Enkäten besvarades av närmare 5 200 vuxna personer som har besökt tandvården minst en gång de senaste tre åren.

Tandvården har flera styrkor utifrån patienternas perspektiv. Men när det gäller information framkommer flera områden som inte fungerar tillfredsställande, trots lagkrav och bestämmelser. Undersökningen visar att patienter ofta har dålig kännedom om tandvårdssystemet och om vilka ekonomiska tandvårdsstöd som finns. En av fem vet inte att priserna kan variera mellan olika tandvårdsmottagningar och knappt hälften upplever att de fått tillräcklig information om kostnader innan behandlingen påbörjades. Många anser också att de inte fått tillräcklig information om eventuella behandlingsalternativ.

– Information är en förutsättning för att stärka patientens ställning, men det är tydligt att inte alla patienter får den information de behöver. Tandvården behöver bli bättre på att anpassa informationen till patienters olika behov och förmåga att ta till sig den, säger Ida Nyström, utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Undersökningen visar också att relativt få patienter själva söker information. Till exempel är det få som söker information hos den oberoende prisjämförelsesajten Tandpriskollen, och många som söker den typen av information tycker att den är svår att hitta och förstå. Det saknas också förutsättningar för patienter att själva kunna ta del av sin tandvårdsinformation – det är till exempel långt ifrån alla som i dag erbjuds tillgång till sin tandvårdsjournal via 1177.

En styrka med tandvården jämfört med övrig hälso- och sjukvård är kontinuiteten – fler patienter träffar återkommande samma tandläkare. De patienterna upplever i större utsträckning att de får tillräckligt med information och att de är delaktiga i sin vård.

– Tandvården utgör en viktig del av helheten för människors hälsa och behöver fortsätta att följas med patienternas perspektiv i fokus, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Källa: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Relaterat:

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev