Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Media

10 april 2024

Tandvården i media 2024: Vårdar bättre än kommunicerar

År 2024 är det 20 år sedan internet slog igenom i Sverige. Modern digital kommunikation berör oss alla och utvecklas hela tiden. Tandvårdens vårdgivare hänger med i utvecklingen, men ligger definitivt inte i framkant, visar Dental24:s genomgång.

Medieutvecklingen generellt i Sverige

Mediekonsumtionen ligger på en hög och stabil nivå i Sverige, fastställer utredningen Ett digitalt utvecklingsstöd, som publicerades i mars 2024.

Traditionella medier, som radio, tv och dagspress, fortsätter att spela en viktig roll i nyhetsförmedlingen. Det gäller främst i samband med särskilda händelser, som Covid-19. Samtidigt ökar konsumtionen av digitalt och strömmat utbud. Allt fler tar idag del av nyheter digitalt och via sociala medier. Särskilt så de yngre.

Digitala kanaler

Digitala medier skiljer sig från traditionell press. Bägge har sina för- och nackdelar. Över hela världen växer digital media på bekostnad av traditionell. Fler och fler papperstidningar läggs ner, på grund av dålig lönsamhet, begränsad spridning eller svagt genomslag.

Nyhetsflödet 2024

Vi konsumerar information i kortare format än tidigare. Det är en trend som syns i alla medier. Många nöjer sig med att läsa rubriker och se på bilder. Det är förmodligen en följd av att media oftare presenteras och konsumeras på små skärmar. Detta är en stor utmaning för alla publicister.

Foto: camilo jimenez on Unsplash

En annan iakttagelse är att negativa nyheter trumfar positiva. Bad news are good news, som de säger i USA. Det är ett välkänt fenomen i media. Men, parallellt med det vill konsumenterna ha ”värdeskapande faktainformation” och positiva uppdateringar från influensers eller opinionsbildare. Det kan vara mer eller mindre bra råd eller tips om vad man skall göra och vad man bör undvika, som exempelvis sötsura sportdrycker och processat kött.

Sociala medier

En del förlitar sig helt på sociala mediers nyheter. Men inser de att sociala medier har egna regler och algoritmer för vad som prioriteras, med en begränsad del användare som kan ta del av ett begränsat innehåll under en begränsad tid?

Sociala medier beskrivs ibland som liknande FN-organ, en slags given rättighet för alla att använda fritt. I realiteten är X, TikTok, Facebook och de andra vinstdrivande företag med krav på avkastning. De användare som inte kan eller vill betala för att synas, måste kompensera det med tid och möda. Det krävs mycket arbete för att göra sig ”ett namn” i en social mediekanal.

Information i social medier är ofta inte heller sökbar och blir snabbt gammal. Olika målgrupper använder dessutom olika plattformar, vilket kan vara komplicerat att följa med och att hålla reda på.

Dagspress och traditionell media

Dagspressen har länge haft problem med att hitta betalande köpare. De flesta publikationer har infört betalväggar. Ingen dagstidning bevakar längre tandvården konsekvent. Ingen dagstidning erbjuder heller hela sitt utbud gratis.

Fackpress

Det finns idag nästan ingen svensk oberoende facktidning för tandvården. Yrkesförbunden har sina publikationer, med ett nischat och ibland ett intressant, men också delvis, ett officiöst innehåll.

Radio TV

Tandvården ingår i radios och TV:s bevakningsområden. Det som hittar fram är oftast incidenter eller spektakulära händelser. Det förekommer ibland även upplysande faktareportage. Ett föredömligt exempel är Karin Sunnegårdh Grönberg, Björn Klinge och Pernilla Larsson Gran uppskattade medverkan i SVT:s Fråga Doktorn nyligen.

Annonsering

Den digitala revolutionen har förändrat annonsmarknaden i grunden. Reklam i digital media är överlägsen i interaktivitet, rörlighet, inriktning, tillgänglighet, sökbarhet, spårbarhet samt är mer resurs- och kostnadseffektiv. En digital annons kan gå skarp på några minuter. Traditionell printmedia måste gå igenom en lång process med tryck och distribution.

Innehållsmarknadsföring

Trenden går mot kortare, mer värdeskapande och mottagarcentrerat innehåll. Det gäller både text-, bild- och ljudmedia. Det är alltid en utmaning att skriva enkelt om saker som skapar stort värde för mottagaren. Väl utförd content marketing eller storytelling kan få ett stort genomslag. Medan ”virala” inlägg snabbt försvinner, kan storytelling med värdeskapande innehåll väcka intresse i månader och år.

Innehållsmarknadsföring kräver en väl fungerande och uppdaterad hemsida. Det har de flesta verksamheter idag. För många betraktare är en uppdaterad hemsida en ”hygienfaktor” som påverkar verksamhetens image.

Mail marketing

Regelverket kring personlig integritet på nätet skärps hela tiden. Lagarna kring GDPR samt policyn med slopade tredjeparts-cookies har begränsat möjligheten till riktad annonsering. Annonsörer får inte längre information om användare eller sända massutskick på e-post utan användarens medgivande.

Medier som har ett utgivningsbevis, och som är godkända av Mediemyndigheten, samt har en ansvarig utgivare, omfattas inte på samma sätt. Dessa media lyder då under tryckfrihetsförordningen i svensk grundlag.

Tidigare gick det fint att köpa in listor med e-postadresser och sända massutskick. Idag måste en e-postlista byggas upp genom godkännande av varje enskild mottagare. Och det är något som inte görs på en kafferast.

Rekrytering

Många företag och organisationer missar möjligheten till profilering och rekrytering via digital media. Ofta sitter kommunikations och marknadsavdelningar på resurser som andra avdelningar inte förstår, eller får ta del av.

Regering och myndigheter

Regeringskansliet och myndigheter är traditionellt beroende av media för att nå ut. Många är bra på att använda digital media. Det hålls presskonferenser live på Zoom. Det distribueras information via pressreleaser eller mail. Men även här finns stora förbättringsmöjligheter.

Över lag, måste offentliga institutioner betecknas som medelmåttiga vad gäller digital kommunikation. Några lysande undantag är Göteborgs, Malmös, Lunds universitet och Region Skåne via Vetenskap och hälsa. Anmärkningsvärt dåliga är Folktandvården/SKR, Försäkringskassan och TLV – med Tandpriskollen.se som måste ses som ett stort och kostsamt misslyckande – IVO, HSAN, och Läkemedelsverket.

Socialstyrelsen har mycket användbar information på sin hemsida, men har blivit sämre på att informera löpande om just tandvård i sina utskick.

Övriga internettjänster

En sökning på Google är förmodligen den vanligaste vägen till information alla kategorier. När det gäller tandvård, finns det flera referenssidor som ger omdömen och listar verksamheter som exempelvis tandvård eller tandteknik.

I framtiden kommer förmodligen fler att använda AI-tjänster såsom Chat-GPT och andra integrerade lösningar.

Enskilda hemsidor

En del hemsidor är mer informativa än andra. På www.1177.se/tandvård finns en hel del objektiv information om tandvård.

 

/Per Ahlberg ansvarig utgivare för Dental24

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev