Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

”Tandvårdens svar på läkarapparna”

Sveriges första digitala tandvårdsapp är här. Med Toothie kan du besöka tandläkaren – utan att behöva lämna soffan. Toothie finns nu tillgängligt för nedladdning i App Store och på Google Play.

Varje dag genomförs tiotusentals tandläkarbesök i Sverige – och en förvånansvärt stor del av dessa kontakter skulle faktiskt kunna ske digitalt, precis som det börjat göras inom den allmänna vården. Utifrån den insikten har Sveriges första tandläkarapp Toothie nu lanserats. Bakom tjänsten står tandläkaren Maz Eyrumlu.

– Behovet av digitaliserad tandvård har länge varit stort och under de senaste månaderna har vi sett hur behovet ökat kraftigt, säger Maz. En tandvårdsapp är nästa naturliga steg. Tack vare den tekniska utvecklingen har man inom vården generellt kunnat ta stora steg med digitalisering, och nu är det tandvårdens tur. Toothie är tandvårdens svar på läkarapparna.

Smidigare tandvård
Med Toothie kan användaren få hjälp med en rad olika besvär, var som helst och när som helst. Många tandläkarbesök handlar till exempel om tandvärk, ilningar, skador på tänder, tandersättning för förlorade tänder samt estetiska frågor. Genom Toothies app kan en tandläkare utföra initiala konsultationer, diskutera olika tänkbara alternativ till behandling som finns samt enkelt remittera till en fysisk tandläkarklinik.

– Med Toothies hjälp sparar både patienten och tandläkaren tid, samtidigt som vi kan minska mycket oro, säger Maz Eyrumlu. Om vi till exempel pratar med en förälder till ett barn som slagit i en tand kan våra tandläkare titta på tanden genom videokonsultation och se om man behöver ta sig till en tandläkare akut eller om det går att vänta och boka ett ordinarie besök.

Nytta för samhället
Toothie har ett tydligt mål i att bidra till samhällets omställning mot mer och bättre E-hälsa. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har en vision om att Sverige ska vara bäst i världen på E-hälsa 2025 och för att den visionen ska kunna bli verklighet behöver även tandvården bli digital. Toothie hoppas också kunna avlasta 1177, som redan i dag hanterar en mycket stor mängd samtal.

– Vi ser att många ringer 1177 för frågor om tandvård som kan gälla allt från akuta till estetiska frågor, framförallt på kvällar och helger, säger Maz Eyrumlu. Problemet är att det inte finns några tandläkare hos 1177 och att de därför bara kan ge generella råd. Dessutom kan Toothie via den digitala tekniken på ett mycket effektivare sätt utföra en faktisk digital konsultation och göra bedömningar. Genom att ha en tillgänglig tandvårdslinje 365 dagar om året kan vi avlasta 1177, och samtidigt ge patienter bättre hjälp.

Ett annat problem som Toothie hoppas kunna lösa är tandvårdsrädsla. Var femte svensk har någon form av tandvårdsrädsla, och för mellan fem och tio procent är rädslan en fobi som gör att de drar sig för att gå till tandläkaren.

– Många vågar helt enkelt inte gå dit, säger Maz Eyrumlu. Vi tror att vi genom Toothie kan avdramatisera det besöket avsevärt. Även om vi inte kan hjälpa patienten med precis alla problem via appen kan vi göra mycket. Vi kan göra en första utredning och bedömning via telefon och därefter gå igenom med patienten vad som väntar i nästa steg.

Gratis för barn och unga
Maz Eyrumlu brinner också för en jämlik tandhälsa där alla har rätt till bra tandvård. Toothies tjänst är därför gratis för barn och ungdomar upp till 24 år.
– Tandvård handlar mycket om prevention, och det är viktigt att man satsar på tandvård redan i ung ålder. Vi ser en tydlig polarisering i tandvård. Det finns stora skillnader mellan barn och barn, där riskgrupper får allt sämre tänder. Digitaliseringen gör tandvården mer tillgänglig. Jag tror och hoppas att vi med den här tjänsten kan lyckas bättre än den vanliga tandvården med att få barn från socioekonomiskt utsatta områden att ta del av tandvården, säger Maz Eyrumlu.

Även om tjänsten i sig är lik skiljer sig Toothie från många av de digitala läkartjänsterna på marknaden. Medan de får betalt från landstinget för varje konsultation finansieras Toothies tjänst helt och hållet av patienterna. Vuxna patienter får kostnadsfri konsultation för estetisk tandvård hos Toothie, medan de betalar 295 kronor för alla andra typer av digitala tandvårdsbesök.

– Här ska man också betona att vi inte får några pengar eller stöd för att göra det här, vilket gör att vi inte belastar den övriga tandvården på något vis. Vi vill sänka barriären för att ta del av tandvården och främja en bättre och mer jämlik tandhälsa, säger Maz Eyrumlu.

Toothie finns sedan april 2020 tillgänglig för nedladdning i App Store och på Google Play.

För mer information, se www.toothie.se

För ett gratis test av Toothie, kontakta Dick Ivarsson på 0735-02 18 77 eller dick.ivarsson@toothie.com

Källa: Pressmeddelande Toothie

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev