Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Arkiv

18 maj 2010

Tandvårds- reformen utvecklas

Regeringen planerar för att införa ytterligare steg i tandvårdsreformen. Det rör sig om insatser riktade mot patienter som har försämrad munhälsa på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Det framkom när socialutskottets ordförande Kenneth Johansson (c) träffade representanter för den privata och offentliga tandvården i Borlänge.

Under mötet diskuterades flera aspekter av kopplingen mellan munhälsa och allmänhälsa. Bland annat fick deltagarna se hur det går till när tandläkaren också kontrollerar blodtryck och blodsocker. Detta skedde hos tandläkare Elis Langemar, i Borlänge, en av 160 mottagningar inom Praktikertjänst som är med i Hälsosatsningen. Hittills har man funnit att ungefär 10 procent av patienterna hade ett förhöjt blodtryck som de tidigare inte kände till. När ett förhöjt värde upptäcks hos tandvården skickas patienten vidare till medicinsk vårdgivare.

– Ett mycket spännande och värdefullt initiativ för att tidigt finna höga blodtryck och diabetes, sa Kenneth Johansson.

Han efterlyste en ny handlingsplan för att upptäcka typ2-diabetes på ett tidigt stadium. Högt blodtryck och diabetes är två folksjukdomar som om de upptäcks tidigt kan förhindras, eller åtminstone lindras, så att risken för följdsjukdomar stroke minimeras.

Vid träffen berättade Kenneth Johansson också om planerade nya steg när det gäller tandvårdsreformen. Han konstaterade att det i samhället finns en grupp patienter som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning får en försämrad munhälsa. För den här gruppen planeras nya riktade insatser, och socialdepartementet har tillsatt en arbetsgrupp under ledning av Curt Malmborg med uppdrag att utforma förslag på hur dessa bör se ut. Förslaget ska presenteras senast den 1 oktober 2010.

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev