Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Årskrönika

20 december 2023

Tandvårdsåret 2023

Året 2023 präglades av en lågkonjunktur som följde i spåren av den omfattande pandemin. Trots detta redovisade privat tandvård en imponerande tillströmning av patienter med positiva resultat. Däremot stötte Folktandvården på utmaningar med långa köer och annullerade friskvårdsavtal, vilket förvärrades av en ihållande brist på personal under hela året. Rapporter i medierna belyste skrämmande tioåriga väntetider för tandläkarbesök i vissa avlägsna glesbygdskommuner.
Politikerna fortsatte att omforma tandvården, trots att den stora utredningen för två år sedan verkar ha försvunnit i glömska. En ny regering innebar även en ny utredning. Två överensstämmande prioriteringar framträdde tydligt: en önskan om fler kontrollåtgärder och en omfördelning av resurser från unga vuxna till de allra äldsta inom tandvården.
Artificiell intelligens (AI) gjorde sin närvaro påmind. Än så länge påverkade inte AI i stor utsträckning det dagliga tandvårdsarbetet, men konsensus rådde om att AI med tiden kommer att revolutionera tandvården i grunden.

 

2023 var ett år där det gick bra för somliga, men mindre bra för andra.

Januari

Michael Karlstén

Tandläkare Michael Karlstén krönte en framgångsrik karriär med utmärkelsen Accredited Fellow i AACD. Det är den kanske främsta utmärkelsen en kosmetiskt specialiserad tandläkare kan få.

Tandtekniker Przemek Seweryniak gav en prognos  om tekniska trender för 2023: 3D-printing för att skapa skräddarsydda implantat, proteser och kirurgi-guider, VR för simulering av procedurer och patientutbildning, robotik för precision och noggrannhet, intraorala skannrar för digitala avtryck samt artificiell intelligens för att analysera och diagnostisera.

Februari

Åtta av tio granskade tandblekningspreparat har tydliga brister, visade en granskning från Läkemedelsverket. Utbudet av undermåliga eller farliga tandblekningsprodukter är stort och lättillgängligt via webbutiker och digitala marknadsplatser.

Bristen på kvalificerad personal inom tandvården har blivit större, konstaterade Socialstyrelsen i sin årliga rapport om tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvården.

IVO klandrade en tandläkare i Göteborg som drog ut 18 av en patients tänder vid en och samma sittning. IVO anser att tandläkaren gjort sig skyldig till ”allvarliga brister”.

Mars

Johanna Ene

Tandsköterskornas låga löner och dåliga arbetsvillkor var i ropet under våren. Många tandsköterskor ångrar sitt yrkesval, enligt en undersökning från fackförbundet Vision. En medlemsenkät från tandsköterskorna i förbundet visade att 53 procent av Visions tandsköterskor ångrar sitt yrkesval. 96 procent av dessa uppgav låg lön som främsta orsak.

Dental24:s bloggare, tandsköterska Johanna Ene, skrev så här i frågan:

”Det borde vara en självklarhet att samtliga vårdyrken ska ha en god lön, du ska kunna försörja dig som ensamstående i ett modernt samhälle och det ska vara ekonomiskt lönsamt att utbilda sig och ta studielån. Med min yrkesstolthet som en brinnande fana hävdar jag detta och det kommer jag aldrig backa från!

Förtroendet för svensk tandvård sjönk något men är fortfarande högt i Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mätning som redovisade i mars. Nöjdhetsindex var 75,5 – av 100 – vilket är en minskning jämfört med de senaste årens höga resultat.

Branschmässan IDS i Köln gick av stapeln. Pandemin hade tunnat ut leden. ”Enbart” 120 000 mässbesökare och 1 788 utställare var på plats den här gången. Dental24:s utsände, tandläkare Clas Oscarsson, såg intressanta innovationer inom implantatsystem, scanners, 3D-printers och milling machines samt Clear aligners.

April

Bilden är ett montage.

Folktandvården förlorade tusentals patienter efter pandemin, visade statistik från Försäkringskassan. Medan privat tandvård under 2022 lyckades komma tillbaka till nivåerna före pandemin, låg Folktandvården klart under produktionen före pandemin. Privata vårdgivare ökade sina intäkter med nästan 1,7 miljarder kronor – 12 procent – under 2022 jämfört med 2019. Folktandvården minskade under samma period sina intäkter med cirka 630 miljoner kronor – 11 procent.

 

 

Det skall utbildas färre tandsköterskor de närmaste åren, meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan i sin analys om kompetensbehovet inom tandvården på 3–5 års sikt.

Dental24 besökte Tandgruppen i Kungsbacka, en mottagning som går mot strömmen. Tandgruppen har konsekvent på satsat teamtandvård. De stängde inte en dag under hela pandemin. Närmare 40 procent av patienterna är barn. Detta i en tid då många privata kliniker betraktar barn som olönsamma.

Maj

Jönköpingsundersökningen – en av världens största undersökningar om en befolkningstandhälsa – startade på nytt 2023. Studien äger rum var tionde år sedan 1973.

Juni

Tandvården fanns med på Almedalsveckan i Visby. Praktikertjänst stod som värd för två olika seminarier – ett om högkostnadsskydd i tandvården och ett om förutsättningarna för att erbjuda primärvård på landsbygden.

Jönköpings Universitet meddelade att man åter kommer att ansöka om att få starta tandläkarutbildning. Den tidigare ansökan avslogs i slutet på 2022.

Juli

7,3 miljarder skulle  det kosta om högkostnadsskyddet i tandvården utökades så att det motsvarar det skydd som finns inom sjukvården. Det är lika mycket som  kostnaden för utbildning av 4 400 tandläkare eller lönekostnaden för 10 000 tandläkare under ett år, meddelar Praktikertjänst. Uppgifterna kommer från rapporten Policy för hållbar tandvård, som Praktikertjänst publicerade i juli månad.

Augusti

”Rädd för tandläkarn? Vem, jag…du skojar!

Tandlinjen – en stödlinje för tandvårdsrädda – inrättades på Tandvårdsrädslans dag 24 augusti.  Bakom initiativet står den privata tandvårdskedjan Aqua Dental.

September

Privattandläkarna släppte en rapport som gav på handen att ett högkostnadsskydd inom tandvården, liknande det som finns inom övrig hälso- och sjukvård, skulle leda till vårdköer inom tandvården.

Oktober

Foto: Socialdepartementet

En ny tandvårdsutredning tillsätts, meddelade socialminister Jakob Forssmed. Utredningen skall bland annat ge förslag på hur de äldres tandhälsa kan stärkas. I samband med det togs fri tandvård för åldersgruppen 19 – 23 bort.

November

För första gången i mannaminne hölls två större tandläkarmässor samtidigt. Den ”officiella” Odontologisk Riksstämma med branschutställningen Swedental hölls för första gången i Umeå. Samtidigt fanns stora delar av tandvården på Swedish Dental Expo i Stockholm. Den allmänna uppfattningen tycks vara att bägge mässorna blev lyckade, och tycks ha lockat till sig ungefär lika många besökare.

Försäkringskassan sa upp avtalet med tandvårdskedjan MyDentist. Orsaken var, enligt Försäkringskassan, vårdslöshet med patientuppgifter, samt ett högt återbetalningskrav. Ärendet är överklagat.

En tandläkare i Stockholm åtalas misstänkt för att tillsammans med en ekonomichef lurat till sig minst åtta miljoner kr för behandlingar som aldrig ägt rum.

December

Fusk med ersättningar från Försäkringskassan debatterades flitigt under 2023. Enligt Försäkringskassan betalas 430 miljoner kronor per år felaktigt ut i statligt tandvårdsstöd. 40 procent av det beräknas bero på avsiktliga fel. I december satte regeringen ned foten och meddelade en rad skärpningar i lagstiftningen. Bland annat blir det tillståndsprövning för alla privata tandläkare i Sverige. En privat tandläkare skall hädanefter testas för ”lämplighet, vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna och laglydnad i övrigt”. Testet föreslås kosta 30 000 kr att göra.

Tänder från grav i Östergötland.

Vikingarnas tandvård var mer utvecklad än man tidigare trott, visade en ny studie på gravar i Varnhem i Västergötland, som utfördes i samarbete med Odontologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Forskarna fann tecken på att tänder filats ner för att av allt att döma behandla en infektion.

 

 

 

 

 

/Dental24

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev