Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

branschutveckling

15 augusti 2019

Tandvårdskedjorna är här för att stanna – hot eller möjlighet?

De nya tandvårdskedjorna har ritat om landskapet i tandvårdssverige. På några år har kedjor som Smile, Distriktstandvården, Oral Care, Happident, Specialisttandläkarna, City Dental, Aqua Dental och MyDentist tagit närmare fem procent av marknaden. Och mycket talar för att de fortsätter att växa. Flera kedjor har uttalade ambitioner att växa ytterligare.

Reaktionerna från de traditionella aktörerna – konkurrenterna om man så vill – har inte varit odelat positiva. Ändå har kedjorna bevisligen varit framgångsrika.

En enda kedja – MyDentist – har behandlat 40 000 nya patienter sedan starten. De har åtta mottagningar i Sverige, men planerar att bli 45. Ytterst är målet att bli störst i Norden. Så varför har kedjorna slagit? MyDentist VD Fredrik Wistrand, förklarar:

’- Vi har inte uppfunnit ett nytt sätt att behandla tänder. Jag själv kommer från detaljhandeln. Där har man alltid förstått principen att göra det lilla extra för att få kunderna att komma till sig. Min personliga upplevelse av tandvården är att de ger väldigt bra vård, men allt runt omkring – det lilla extra – det låg man en bra bit efter på.

MyDentist VD Fredrik Wistrand

Affärsidén är att göra tandvården enklare och mer tillgänglig för patienten. Mottagningarna ligger i gatuplan ”mellan Apoteket och HM”. Öppettiderna är anpassade efter när patienterna kan komma. Det är öppet mornar, sena kvällar och helger. Kunderna kan boka tid på nätet.

– Det skall vara en upplevelse att gå till tandvården. Det är det som varit vår framgång: att göra tandvården lite enklare och mer tillgänglig. Lite mer 2019.

Ett exempel: MyDentists mottagningar har en tandvårdsbutik med 600 olika produkter. Den fungerar lite som ett alibi för patienter med tandläkarskräck.  Tack vare butiken kan de gå in på en mottagning, och bekanta sig lite med den, kanske köpa något i affären. Eventuellt återkommer de och byter några ord med receptionisten. Och på tredje eller fjärde besöket, beställer de slutligen en tid.

– Så kan du inte göra hos en traditionell tandläkarmottagning. Den ligger ofta på tredje våningen i en stängd fastighet. Dit kan man inte titta in, utan att beställa tid. Här kommer vi in och avdramatiserar tandvården.

En annan viktig bit är marknadsföringen och varumärkesbyggandet. Det är termer som många tandläkare tycks ha svårt för, enligt Wistrand.

– Vi basunerar ut och står för vad vi gör; i digitala kanaler, i annonser och i sociala media. När patienten kommer till oss, har vi i alla fall sagt någonting. Vi sticker ut och berättar vad vi gör och vad vi är bra på och varför du skall komma till oss. Om du jämför oss med den typiske privata tandläkaren, så finns det väldigt lite information. På sin höjd finns en hemsida.

Kedjorna har förändrat branschen genom att satsa på teknik, och genom att göra teknik tillgänglig på marknaden. Den ofta framförda kritiken, att man dränerar övriga marknaden på personal, håller inte Wistrand med om.

– Som i alla tjänstebranscher, är vinnarna de som är de bästa och mest attraktiva arbetsgivarna. Och det har vi lyckats med ganska bra hittills, tycker vi.

– På sikt kommer den här branschen också att bestå av stora kedjor. Sådan är utvecklingen i alla andra konsumentbranscher, så varför skulle det inte vara så inom tandvården? Jag är helt övertygad om att det här är vägen att gå.

Gunilla Swanholm, ordförande i Folktandvårdsföreningen i Sverige och tandvårdsdirektör i Uppsala Län, tror inte att Folktandvården kommer att förlora patienter till kedjorna i det långa loppet.

– Jag tror inte att de privata tandvårdskedjorna patientmässigt utgör något hot mot Folktandvården. De finns i de större städerna. I glesbygden, där Folktandvården har svårt att upprätthålla verksamheten, där finns de verkligen inte. De försöker slå sig in på platser där det redan är överetablerat på privatsidan.

Folktandvårdens varumärke är en av Sveriges starkaste varumärken, påpekar Swanholm.

Gunilla Swanholm, ordf i Folktandvården Sverige

’- Jag vet inte om man litar på de privata vårdkedjorna, men man litar på oss. Ur patientsynpunkt är vi inte oroliga.

Inte heller när det gäller att rekrytera personal, anser Swanholm att kedjorna är en direkt konkurrent. De kommer att rekrytera personal från Folktandvården. Problemet med personalbrist är ett systemproblem. Total sett finns det för lite tandvårdspersonal.

– Vi behöver bli fler i tandvården. Vi har samma bekymmer med bemanning som man har inom hälsa och sjukvården. Bekymret är att man får en större rörlighet i personalen.

– 98 procent av alla nyexaminerade tandläkare kommer till oss. Vi är startbanan som tandläkarna som kommer ut på. De nya är i stort behov av handledning och stöd när de kommer ut. Och det är ju i princip enbart Folktandvården som kan erbjuda dem det.

– Vi vet att de privata vårdkedjorna kan locka med hög lön. De vill ju inte ha nyexaminerade tandläkare, utan de vill ha de som jobbat några år. Men vi ser också att många återvänder till Folktandvården efter en liten sväng ut på i det privata.

Det går inte riktigt att jämföra Folktandvården med övrig tandvård, påpekar Swanholm. Folktandvården har ett samhällsansvar och måste kunna leverera vård åt alla. Den tydliga konsumentinriktrade profilen som många kedjor har, kommer inte att prioriteras på samma sätt inom Folktandvården.

– Vår kamp inom Folktandvården handlar mycket om att hand om stora konsumentgrupper på ett så effektivt sätt som möjligt. Det innebär att vi inte tycker att de skall komma till oss i onödan och lägga ut pengar. Det är Folktandvårdens uppdrag att leverera tandvård till de som behöver och till de som behöver mest. Vi har en prioriteringslista, där akut tandvård och barntandvård ligger allra högst.

Kedjornas etablering i Sverige är möjligen ett hot för mindre privata mottagningar, inte för Folktandvården, avslutar Swanholm.

– Det blir svårt för små, privata mottagningar. Man köper upp dem och slår ihop dem. Det märker vi tydligt. Personal vill inte jobba på de mindre mottagningarna. Vi får ju kritik för att vi stänger mindre kliniker. Men det är nästan omöjligt för oss att bemanna dem. Kedjorna är absolut ingen hjälp på de mindre orterna. Kedjornas etablering riskerar att öka snedvridningen av tillgång på tandvård i landet.

Ann-Chriztine Ericsson, Affärsområdeschef Tandvård på Praktikertjänst är generellt positiv till tandvårdskedjornas etablering i Sverige.

-Jag tycker inte det är konstigt att det finns ett intresse från investerare och riskkapitalister att komma in i tandvårdsbranschen. Det är en relativt stabil marknad, som är hyfsat konjunkturokänslig, Och den bedöms nog som ganska lönsam.

Ericsson tror att konkurrensen från de nya kedjorna gynnar både konsumenter och professionen. Konkurrens betyder utveckling, och i slutändan bättre tandvård.

Ann-Chriztine Ericsson, Affärsområdeschef Tandvård på Praktikertjänst

’-Vi är såpass stora. Vi finns i 220 kommuner, med flera olika enheter per kommun, i precis hela Sverige. Kedjorna har hittills tagit sig in i storstäderna. Och det är ju bra för medarbetarna, att de har olika valmöjligheter. Jag tror att det är utav godo, faktiskt.

De mindre privata tandläkarna, kan även de dra fördel av kedjornas etablering. Nu får de en möjlighet att bli uppköpta, som kanske inte fanns tidigare. Det är svårt att genomföra en överlåtelse av en tandläkarmottagning till en nyetablerad ung tandläkare. Det är svårt att få lån och färre nya tandläkare är intresserade av att arbeta i små mottagningar.

-Är man en duktig tandläkare och har kvalitet och gott bemötande mot sina patienter, då tror jag man klarar konkurrensen från en kedja.
Att Praktikertjänsts tandläkare skulle vara dåliga på att hantera konsumenters önskemål, känner Ericsson inte igen.

-Tvärtom. Det som verkligen kännetecknar våra medarbetare, är hur otroligt hårt de arbetar för patienternas bästa. Hur man samarbetar med Folktandvården och gör jourscheman så att det hela tiden finns tandvård tillgänglig. Många har en unik relation till sina patienter. Man ger sina privata mobilnummer till patienterna. Man rycker ut på julafton, eller ut på sportevenemang, på alla möjliga tider på dygnet och gör heroiska insatser. Det finns en anda av att ställa upp när det behövs.

Många av dagens yngre nyetablerade tandläkare i Praktikertjänst tycker om att arbeta i större enheter. Det finns flera nya mottagningar med flera tandläkare som har öppettider som matchar kedjornas öppettider, påpekar Ericsson.

 

/Esbjörn Börjesson för Dental24


Läs mer på Dental24: Nya alternativ när tandvårdsbranschen omvandlas >>

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev