Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Ekonomi

31 maj 2010

Tandvårdskostnaderna minskade

I samtliga åldersgrupper har patienternas kostnader för omfattande tandvård minskat efter att det nya tandvårdsstödet infördes. Det visar en studie som Försäkringskassan genomfört på uppdrag av regeringen. Eftersom patientens kostnader för mer omfattande tandvård har minskat i alla åldersgrupper utgår Försäkringskassan från att fler också utnyttjat tandvårdsstödet.

Den studie som Socialstyrelsen gjorde 2005 visade bland annat att det största andel individer som uppgav att de inte gick till tandläkare på grund av kostnadsskäl fanns i åldersgruppen 20-29 år. I Försäkringskassans undersökning har kostnaden för tandvård för personer i denna grupp minskat med nio procent jämfört med om de skulle ha fått tandvård i det gamla tandvårdsstödet. Enligt Försäkringskassan är det utifrån detta troligt att fler i denna grupp går till tandläkare i dag.

I åldersgruppen 60-64 år och som har omfattande tandvårdsbehov har tandvårdskostnaderna minskat för patienterna med 24 procent jämfört med det tidigare stödet. Att patienter som fyllt 65 år och som konsumerar omfattande tandvård har fått lägre kostnader trots det tidigare högkostnadsskyddet, kan sannolikt förklaras med att de tidigare subventionerna endast ersatte protetisk tandvård och dessutom bara vissa åtgärder.

I Försäkringskassans studie har man också jämfört snittpriser och referenspriset för implantatbehandlingar. Skillnaderna varierar, men för de flesta åtgärder är snittpriset högre än referenspriset.

Sedan det nuvarande tandvårdsstödet infördes har knappt fem miljoner personer gjort drygt nio miljoner förebyggande besök hos tandläkare eller tandhygienist. Det innebär att 67 procent av den vuxna befolkningen har gjort minst ett förebyggande besök sedan tandvårdsstödet infördes 1 juli 2008.

Källa: tandlakartidningen.com

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev