Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Arkiv

13 augusti 2009

Tandvårdsreformen bättre än sitt rykte

file_917

När tandvårdsreformen genomfördes för ett år sedan var många skeptiska. Övergången innebär också en rad problem för många tandläkare. Men nu är det bättre, i alla fall för patienterna. Det anser tre av fyra tandläkare, enligt en Sifo-undersökning beställd av TLV.

Det är framför allt patienter med stora behov av tandvård som gynnas av reformen. De väljer också mer omfattande behandlingar än tidigare, svarar tre av fyra tandläkare på Sifos enkät.

Den nya tandvårdreformen innebär en klar förbättring för patienter med stora behov av tandvård. Det tycker tre av fyra tandläkare enligt en ny undersökning från SIFO. Patienter med stora behov av tandvård väljer också mer omfattande behandlingar än tidigare. Tandläkarna föreslår oftare fast protetik.

– Det är glädjande att se att det nya tandvårdsstödet får avsedda effekter. Nu får tandläkarna fler patienter i åldrarna 55 till 65 år, en ålder då många får allt större behov av tandvård. Det säger Stig Nyman, ordförande i Nämnden för statligt tandvårdsstöd vid TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Tandläkarna anger som en fördel att det nu är behovet av tandvård som styr subventionen, och inte åldern. De anser också att stödet har blivit mer rättvist eftersom att alla omfattas av samma regelverk.

Men det kvarstår en del kritik mot det nya tandvårdsstödet. Bland annat påpekar de i enkäten att administrationen har blivit mer omfattande.

– Det är en ny reform och det finns delar som måste vidareutvecklas. Vi är lyhörda för synpunkter för att komplettera och justera, säger Stig Nyman.

Sifo-undersökningen visar också att patienter tycker att tänderna är viktiga och att de prioriterar tandvård mycket högt, tillsammans med bland annat hälsokontroller.

Resultatet av undersökningen stämmer väl överens med den webbfråga som läsarna har besvarat på Dental24. Där uppger 25 procent av de som har svarat att de anser att det tidigare tandvårdsstödet var bättre, medan 75 procent anser att det är bättre nu.

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev