Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

15 mars 2011

Tandvårdsriktlinjer på upploppet

Socialstyrelsen är nu inne på slutspurten med tandvårdsriktlinjerna.
– Intresset för riktlinjerna har varit stort. Vi har fått många värdefulla synpunkter och arbetar nu med att justera den slutliga versionen av tandvårdsriktlinjerna, säger Nils Oscarson, projektledare för arbetet.

Den preliminära versionen av Nationella riktlinjer för vuxentandvård, som kom i oktober 2010, har granskats och diskuterats vid seminarier i 21 landsting och regioner. Myndigheten har fått både ris och ros för riktlinjerna och det har kommit många viktiga synpunkter från tandvården runt om i landet.

Stort engagemang vid seminarierna om riktlinjerna

På seminarierna har tandvårdschefer, klinikchefer, tandläkare och tandhygienister från både offentlig- och privattandvård, samt politiker varit med. Även de personer som ingår i Socialstyrelsens prioriteringsgrupp har fördelat sig över de 21 landstingen och regionerna och har deltagit i de många gånger livliga diskussionerna.

– Vi är imponerade över engagemanget som alla visat både i förberedelserna inför och under själva seminarierna, säger Nils Oscarson och Elisabeth Wärnberg Gerdin (ordförande för prioriteringsgruppen) som båda varit med på samtliga seminarier.

Riktlinjerna blir tydligare i slutversionen

Synpunkterna på den preliminära versionen av tandvårdsriktlinjerna har lett till att riktlinjerna till viss del kompletteras inför publiceringen av den slutliga versionen.

– Vi har sett ett behov att bli tydligare med vissa delar i riktlinjerna och vi arbetar just nu med att justera texter efter alla de synpunkter som kommit in, säger Nils Oscarson. Omkring den 10 maj räknar vi med att den slutliga versionen av tandvårdsriktlinjerna ska vara klar att publicera.

Samtliga rekommendationer kommer att finnas på webben

I den slutliga versionen av riktlinjerna kommer, förutom de kompletteringar av texter som Socialstyrelsen nu arbetar med, också samtliga rekommendationer från de sju områden som ingår i tandvårdsriktlinjerna att finnas tillgängliga på Socialstyrelsens webbplats. På webbplatsen kommer det även vara möjligt att söka i riktlinjerna och jämföra olika behandlingar för ett specifikt tillstånd.

Här kan du läsa mer om Nationella riktlinjer för vuxentandvård.

Källa: Socialstyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev