Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Ekonomi

19 februari 2013

Tandvårdsstödet reducerat p g a lågt utnyttjande – Vem är ansvarig?

 

 

Tandvårdsreformen 2008 innebar en fördubbling av resurserna till vuxentandvård från tidigare 3 till 6 miljarder årligen. Det allmänna tandvårdsbidraget skulle uppmuntra till regelbundna besök hos tandläkaren och bidra till förbättrad tandhälsa. Högkostnadsskyddet skulle vara ett stöd för patienter med stora tandvårdsbehov. Men reformen har inte nått upp till målen och anslagen till tandvård har istället successivt reducerats p g a dåligt utnyttjande!

Riksrevisionen kritisk till reformen

Redan i maj 2012 pekade Riksrevisionen i sin rapport på att besöksfrekvens var låg och att högkostnadsskyddet inte når alla patienter med stora tandvårdsbehov.

Besöksfrekvensen bland vuxna hade endast ökat med 2 procentenheter till 59 % per år jämfört med förväntade 67 % per år. Riksrevisionen ifrågasatte reformens förmåga att förbättra tandhälsan.

Socialutskottet ber regeringen utvärdera stödet

Socialutskottet konstaterade vid sitt möte i februari 2013 att tandvårdsstödet har flera brister. En utskottsmajoritet gav regeringen i uppdrag att följa upp om det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet är rätt utformade samt om de var för sig träffar rätt målgrupper och är effektiva sätt att uppnå en god tandhälsa.

Kunskapen om tandvårdsstödet behöver stärkas

Dental24 har varit i kontakt med Socialdepartementet som framför att Regeringen ser allvarligt på att det statliga stödet inte är känt hos allmänheten eftersom det utformats för att uppmuntra till regelbundna besök i förebyggande syfte.

Kritiken har också tagit fasta på att stödet har dålig förankring i socialt utsatta grupper.

Under hösten 2012 avsatte Regeringen medel till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som fick uppdraget att sprida information om tandvårdsstödets samtliga delar. Först ut är det särskilda tandvårdsstödet, STB, som började gälla 1 januari 2013.  Kampanjen exponeras på tandvårdsportalen 1177.se och har kompletterats med information till både allmänheten och till vårdpersonal under februari 2013. Frågan är om sidan är tillräckligt känd så att allmänheten hittar informationen?

Sidan för allmänheten:        www.1177.se/tander
Sidan för vårdpersonal:       www.1177.se/omtandvardsstod

Referenspriser skulle stärka patientens ställning, men det går långsamt

Systemet med referenspriser och en prisportal som skulle göra det lättare för patienterna att jämföra priser har inte heller fungerat.

Regeringen har bedömt att det svaga resultatet beror på att allmänheten har svårt att jämföra priser hos olika vårdgivare och anser att detta går att lösa med bättre information.

I en gemensam ambitionsförklaring i juni 2012 kom parterna på tandvårdsmarknaden överens om vilka villkor som ska uppfyllas för att utveckla Hitta och jämför tandvård 1177.se.

Regeringen säger sig vara mån om att de tandvårdsaktörer som finns på 1177.se ska erbjuda och konkurrera med sina tandvårdstjänster på lika villkor. Detta skulle bli det instrument som stärker patientens ställning på tandvårdsmarknaden, men det går långsamt. Många tandläkare har lagt i sina adressuppgifter men få har kompletta prisuppgifter så i realiteten är det är svårt för patienterna att göra prisjämförelser.

Tjänstetandläkarna efterlyser förändringar i stödets utformning

Tjänstetandläkarna har genom sin ordförande Kenth Nilsson framfört krav på förändringar i stödet.

Han skriver i ett pressmeddelande att 75 % av alla vuxna får betala sin tandvård från första till sista kronan. Det allmänna tandvårdsbidraget på 150-300 kr bidrar inte märkbart till att människor upplever att tandvården blivit billigare.

– Det bästa i nuläget vore att ta bort 3 000-kronorsgränsen i skyddet mot höga kostnader. Då skulle alla få minst hälften av sina tandvårdskostnader täckta. En sådan åtgärd kan också täckas ekonomiskt inom givna ramar om det allmänna tandvårdsbidraget avskaffas, skriver Tjänstetandläkarna.

2011 användes endast 5 miljarder av de öronmärkta pengarna till ersättning för tandvård och regeringen valde då att sänka anslaget med 1,2 miljarder till 2012. Inför 2013 finns inga planer på att återställa anslaget till den ursprungliga summan. Genom att höja anslaget skulle fler satsningar kunna göras för att öka besöksfrekvensen till den förväntade, säger Kenth Nilsson.

Läs också ”Nya tag måste tas för tandhälsan!‏” ››

Förbättrad tandhälsa eller politisk retorik?

Tandvårdsstödet syftar till att förbättra tandhälsan men är det nuvarande systemet rätt medicin?

Med snart fem år på nacken talar mycket för att stödet måste revideras och frågan är om ATB verkligen bidrar till förbättrad tandhälsa eller om det främst är en konstruktion för den politiska retoriken? Om majoriteten av patienterna ändå får betala hela kostnaden själva och besöksfrekvensen inte ökar nämnvärt behöver man tänka om.

Mycket talar för att förbättrad tandhälsa kräver helt andra medel. Framgångsrika kampanjer om hur man borstar och sköter sina tänder och goda kostvanor är viktigare. Men vem har kraften att föra ut dessa budskap så att de träffar rätt målgrupper? Kanske ska budskap om grunderna till god tandhälsa föras ut via helt andra kanaler och andra yrkesgrupper. Varför inte skapa team av tandhygienister, sköterskor, dietister, hälsocoacher, lärare och kockar som kan arbeta ute i skolor och bland svaga grupper!

Det är hög tid att göra en ordentlig analys av tandvårdsreformen. Hur tänker politikerna och professionen lösa problemet?

Gunilla Ekholtz, frilansskribent för Dental24

————————————

Det nuvarande tandvårdsstödet infördes den 1 juli 2008 och består av ett allmänt tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd.
Den 1 januari 2013 utökades reformen med ett stöd till vissa patientgrupper.

Relaterat:

Webb-TV: Debatt tandvårdsstödet

Vad ska tandvård få kosta? Anders W Jonsson (C) och Lena Hallengren (S) om hur fler ska ha råd att gå till tandläkaren.

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev