Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

TANDVÅRDSUTREDNING

11 januari 2020

Tandvårdsutredningen senareläggs

Regeringen utvidgar uppdraget om ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa till att även utreda och föreslå en ny reglering för tandvård till personer med särskilda behov av tandvårdsinsatser. Utredningen försenas därmed med ett år. Hela utredningens arbete ska nu redovisas senast den 1 mars 2021.

Regeringen ger tandvårdsutredningen i uppdrag att föreslå förbättringar av de särskilda tandvårdsstöd som regionerna står för, samt det särskilda statliga tandvårdsstödet (STB). Syftet är att göra tandvården mer effektiv och jämlik, och framför allt förbättra situationen för vissa patienter som har särskilda tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom.

– De som har rätt till ett särskilt tandvårdsstöd ska få det, på lika villkor i hela landet. Det kan göra stor skillnad i plånboken för den enskilde, säger socialminister Lena Hallengren.

Sedan länge finns det särskilda tandvårdsstöd för patienter med vissa sjukdomar, exempelvis svårinställd diabetes, och för vissa personer med till exempel långvarig sjukdom och funktionsnedsättning. Stöd finns också för tandvård som led i viss sjukdomsbehandling, till exempel för tandvård som är nödvändig för att en operation eller en medicinsk behandling ska kunna genomföras. De olika stöden kan antingen innebära 600 kr extra per halvår, eller att tandvården inte kostar mer än vanlig patientavgift i sjukvården.

Regeringen bedömer att dessa stöd inte har nått ut tillräckligt och att kännedomen om stöden är låg, både bland vårdgivare och patienter. Samverkan mellan tandvården, hälso- och sjukvården samt kommunerna har inte heller varit tillräckligt effektiv.

Utredningen ska bland annat lämna förslag som skapar ett mer effektivt och jämlikt system, och göra det tydligare än i dag vilka patientgrupper som ska ha rätt till stöden. Utredningen ska också föreslå vad stöden ska innehålla samt hur kännedom om stöden kan bli bättre.

Det var i mars 2018 som Veronica Palm fick i uppdrag av regeringen att utreda ”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa”. Nu ändras direktiven något vilket försenar hela utredningen med ett år.

Källa: Regeringen

Bakgrund:

Regeringen beslutade den 8 mars 2018 kommittédirektiv om ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa (dir. 2018:16). Uppdraget till utredningen utvidgas till att utreda och föreslå en ny reglering för tandvård till personer med särskilda behov av tandvårdsinsatser.

Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att genomföra en samlad utvärdering på nationell nivå av samtliga tandvårdsstöd som regleras genom tandvårdsförordningen och det statliga tandvårdsbidraget (STB) samt lämna förslag på förbättringar. Socialstyrelsen presenterade sin rapport för regeringen i december 2018 (”Utvärdering av tandvårdsstöd som regleras genom tandvårdsförordningen och det särskilda tandvårdsbidraget”).

Regeringens bedömning i januari 2020 (1 1/2 månad före tidigare utsatt redovisningsdatum) är att utformningen av de selektiva regionfinansierade tandvårdsstöden och STB behöver genomgå en översyn och omfattande revidering för att de ska nå avsedda patienter samt bli lättare att tillämpa och följa upp mot en mer kunskapsbaserad, jämlik, jämställd och resurseffektiv tandvård. Utredaren ska därför − lämna förslag till en reglering för tandvård till personer med särskilda behov. Förslagen ska omfatta såväl organisatoriska som finansiella aspekter som definition av målgruppen, stödens innehåll och omfattning samt hur kännedom om stöden kan öka bland patienter, anhöriga och vårdgivare. Utgångspunkten är att förslagen ska finansieras inom nuvarande ramar och att tandvårdssystemet ska bli mer resurseffektivt.

Konsekvensbeskrivningar: Utöver de konsekvensbeskrivningar som anges i de ursprungliga direktiven ska utredaren lägga särskild vikt vid att analysera och beräkna de dynamiska effekterna och bl.a. analysera hur dessa påverkas av att tandvården bedrivs av ett stort antal aktörer. Vidare ska utredaren särskilt analysera och redovisa konsekvenserna för kostnadskontrollen av utförd vård med syftet att minimera fusk och felaktiga utbetalningar. Konsekvensanalysen avseende jämställdhet ska omfatta hur förslagen förväntas påverka hur män respektive kvinnor tar del av tandvården.

Hela utredningens arbete ska samlat redovisas senast den 1 mars 2021.

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev