Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Ledarskap

18 juni 2009

Teamarbete gör vården lönsam för alla

Framtidens tandvård måste i högre grad än i dag utföras i samarbete, där all tandvårdspersonal och patienter tillsammans har ansvar för tandhälsan. Det hävdar Hans Sandberg, tandläkare och universitetsadjunkt vid Karolinska Institutet.

Tandvårdspersonalen ska inte betrakta patienten som passiv vårdmottagare, utan i stället se henne som en aktiv medarbetare. Det hävdar Hans Sandberg, som är både praktiserande tandläkare och lärare på institutionen för Odontologi vid Karolinska Institutet. I maj försvarade han sin doktorsavhandling Management of Dental Clinics by the use of  Informatics, där han bland annat undersökte hur  patienternas delaktighet ökade deras tandvårdsmedvetenhet.

–    I framtiden kommer tandvården inte att i första hand tjäna pengar på att utföra lagningar, utan genom att hjälpa våra patienter till en bra tandhälsa, säger Hans Sandberg. Tandvården måste i ännu högre grad än i dag utvecklas till en tjänstenäring baserad på effektiv kunskapsöverföring.

Nu invänder kanske vän av ordning och säger att så arbetar många tandläkare redan i dag. Vilket Hans Sandberg givetvis håller med om. Men för branschen som helhet finns mycket kvar att göra, menar han.

– Vi har inte lyckats kommunicera det särskilt bra, vare sig till beslutsfattare eller patienter, säger han. Däremot har vi blivit väldigt skickliga på kronor och broar.

I likhet med tidigare tandvårdsförsäkringar är det nya tandvårdsstödet utformat som ett åtgärdsbaserat ersättningssystem. Vilket Hans Sandberg menar kan försvåra den mentala omställning som branschen står inför.

– Ju fler fyllningar du gör, ju fler kronor du sätter in och ju mer du borrar, desto mer pengar tjänar du. Men en patient med god tandhälsa som bara kommer en gång om året ger inga pengar.

Å andra sidan innebär den senaste trenden med fastprisavtal för patienterna gör att tandvården riskerar att fastna i en diskussion om hur patienterna ska betala, i stället för vad de ska betala för, varnar Hans Sandberg. En åtgärdsbaserad taxa kan förmodligen vara minst lika effektiv, om den är rätt utformad.

–    Som professionella tandvårdare måste vi integrera patienterna i vården, säger han. När patienten känner sig delaktig i tandvårdsteamet ökar såväl medvetenheten som motivationen att ta ansvar för sin egen munhälsa.

När det gäller hur det rent praktiskt ska gå till, handlar det om att utnyttja sina ledaregenskaper.

–    Se patienten som din medarbetare och utnyttja dina kompetenser som chef, säger Hans Sandberg. Som chef ska man bland annat hålla utvecklingssamtal och lönesamtal, använd samma teknik för att göra en vårdplanering med dina patienter.

Det råder ingen tvekan om att Hans Sandberg är besjälad av att göra patienterna medvetna om deras egen viktiga roll för en bra tandhälsa. Och just patienternas delaktighet i sin egen vård och behandling är något som Socialstyrelsen lyfter fram som en övergripande strategi för hela vården under den kommande tioårsperioden.

”Informationen till och dialogen med medborgare måste bli bättre och formerna för patienternas delaktighet i vården måste utvecklas”, skriver Socialstyrelsen i sin Hälso- och sjukvårdsrapport för 2009.

– Jämfört med övrig sjukvård ligger tandvården redan långt framme, men det borde gå att komma ännu längre. Vi måste ytterligare höja patienternas kunskapsnivå och inrikta vården på stödjande behandlingar, säger Hans Sandberg. Redan i dag sker ju merparten av tandvården hemma i badrummen, medan tiden man sitter i tandläkarstolen är kort.

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev