Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Företagsnytt

10 maj 2012

Teamtandvård à la Gävleborg – Utvecklande, effektiv och långsiktig

Folktandvården i Gävleborg är starkt profilerad kring Teamtandvård. Alla kliniker i länet arbetar mot samma mål, olika yrkeskategorier samarbetar för patientens tandhälsa och effektiviteten är hög. I ett unikt projekt erbjuder FTV Gävleborg också ett lärlingsprogram för att säkra rekryteringen.

Dental24 har intervjuat tandläkare Olle Nyberg som arbetar på tre olika kliniker i Hälsingland. I slutet av 1980-talet tillhörde han den grupp på fyra tandläkare i Iggesund tog initiativ till personalens kompetensutveckling och den arbetsmodell som senare ledde fram till dagens Teamtandvård i Gävleborg.

Olle och hans tre kollegor på FTV i Iggesund hade jobbat tillsammans ganska länge när de började fundera på livet och om de skulle arbeta på samma sätt i all framtid.

Teamtandvården växer fram

Olle Nyberg: ”Verksamheten på vår klinik fungerade bra men vi sökte en krydda i tillvaron. Det resulterade i att vi började diskutera hur vi skulle kunna utveckla verksamheten så att arbetet blev lite roligare för oss.”

”Redan 1981 hade Socialstyrelsen börjat erbjuda möjligheten till delegering. Vi visste också att det i Gustavs fanns en tandläkare vid namn Helge Hannertz som jobbade så. Han arbetade tillsammans med fyra tandhygienister, vilka i sin tur ägde kliniken och patienterna.”

”Vi blev inspirerade av deras arbete och började utbilda våra tandsköterskor så att de kunde ta hand om fyllningar och jourpatienter. Snart blev en annan klinik också intresserad och vi utarbetade ett mer strukturerat material som spreds inom länet. 1992 startades ett omfattande projekt med en 1-årig utbildning som vi körde i tre år och efter hand började vi också utbilda hygienisterna. Det är detta arbetssätt som idag kallas Teamtandvård.”

Obligatorisk utbildning för tandsköterskor och hygienister

Därefter övergick utbildningen i Gävlehögskolans regi och i samband med det fick eleverna tillgodoräkna sig ett antal högskolepoäng. Senare har delar av utbildningen blivit ett utbildningsblock i Folktandvårdens regi och är numera en obligatorisk kurs för nyanställda tandhygienister och tandsköterskor i företaget.

Dessutom har Folktandvården bekostat utbildning till tandhygienist för tandsköterskor. Ett 50-tal sköterskor har genomgått utbildningen och det innebär att Gävleborg idag har en mycket hög kvot tandhygienister, 1,6 tandhygienister per tandläkare.

Flexibilitet genom lagarbete

”Arbetsmodellen är flexibel och bygger på att alla har en god grundkompetens. Vi arbetar i lag och alla medarbetare deltar – även klinikcheferna jobbar kliniskt. I den logistiska modell som utvecklats arbetar vi i team med olika personalkategorier som tillsammans disponerar två-tre rum. Vi knyter ihop behandlare med servicedelen och har utvecklat en tidboksplanering som passar oss. På så vis utnyttjas all kompetens i ett flexibelt system som får människor att växa.”

”Inom FTV Gävleborg kan man säga att vi jobbar som en enhetlig firma. Kliniker har byggts om eller byggts nya för att passa den nya arbetsmodellen. En av fördelarna är att jag enkelt kan hoppa in på en annan klinik där det tillfälligt saknas tandläkare.”

Patienternas reaktioner positiva

Vad säger då patienterna om att inte få ha sin speciella tandläkare hela tiden?

”Det är väldigt sällan diskussion om vem som utför arbetet. Vissa vill förstås behandlas av en speciell tandläkare och då får de det men de allra flesta är nöjda. Min erfarenhet är att patienterna smittas av att möta en glad och positiv stämning och en personal som är samspelta och kompetenta, avslutar Olle Nyberg.”

Lärlingsutbildning som långsiktig rekryteringsbas

1999 införde FTV Gävleborg ett lärlingsprogram som ett sätt för unga att pröva på tandvårdsyrket. Den som har gymnasiekompetens anställs på ett halvår med möjlighet till förlängning till ett år. Av ett 15-tal lärlingar per år går en tredjedel vidare till tandläkare- eller tandhygienistutbildningarna. Systemet fungerar som en långsiktig rekryteringsbas och genom åren har det ofta visat sig att de som varit borta ett tag kommer tillbaka till hemlänet och är anställningsbara för FTV.

Olle tillsammans med Axel Kutschke(tandläkare) och Anne-Lii Lindström (tandhygienist) ställer gärna upp och ger kurser i Teamtandvård

LEAN som verksamhetsfilosofi

Ann-Christin Käll har varit VD för Folktandvården Gävleborg AB sedan bolagiseringen 2007. Hon tror att företagets arbetsmodell kring Teamtandvård förmodligen är unik i Sverige.

Ann-Christin Käll: ”För att upprätthålla den goda teamkänsla som organisationen så framgångsrikt hade byggt upp införde vi LEAN som verksamhetsmodell. Vi satsar på värdeskapande verksamhet med patienten i centrum. Utifrån den filosofin bygger vi en organisation som stöder målen. Det är viktigt att de som arbetar närmast kunden ska ges befogenheter för att kunna serva patienterna på bästa sätt.”

”Teamtandvård passar väl in på den affärsmässiga grund som jag vill ska genomsyra hela vår verksamhet. Modellen gagnar både medarbetare och patienter. Arbetssättet är spännande och utvecklade för personalen och genom den inbyggda flexibiliteten ökar också tillgängligheten för patienterna. Patienter skall inte behöva köa för att få behandling och vi kan säkerställa att vi har rätt kompetens på alla våra enheter, även i glesbygd.”

Hälsofrämjande tandvård

”När vi började med LEAN gjorde vi en kartläggning av hela vår verksamhet och genomförde bl a en marknadsundersökning bland 800 tandvårdskunder. Utifrån deras synpunkter och önskemål växte vår affärsidé fram – Hälsofrämjande tandvård till hela familjen. Vi har kommit en liten bit på väg och fortsätter nu vårt bygge med hjälp av LEAN”, konstaterar Ann-Christin Käll.

Hur har man lyckats?

Dental24 har letat efter statistik som kan bekräfta bilden av att den långsiktiga satsningen på Teamtandvård i Gävleborg varit framgångsrik och hittade en del intressanta data:

Omsättning/medarbetare
FTV Gävleborg har 100 Mkr mer i omsättning med samma antal medarbetare som FTV Dalarna

Delegering/kompetensutbildning
60 tandsköterskor har utbildats i delegering
20 tandhygienister har utbildats i delegering
55 tandsköterskor har vidareutbildat sig till tandhygienister
Länet har en kvot på 1,6 tandhygienister per tandläkare

Lärlingar
Ca 15 lärlingar per år genomgår utbildning
Ungefär en tredjedel går vidare till tandläkare- eller tandhygienistutbildningarna Ca 20 har kommit tillbaka till FTV Gävleborg efter utbildning – 11 tandhygienister, 8 tandläkare och 1 tandtekniker
Totalt har 197 lärlingar genomgått utbildningen sedan starten 1999

Rapport
Ingrid Tollgerdt-Andersson vid Lunds universitet genomförde en socioekonomisk analys av arbetsmodellen och fann att kreativitet och dynamik vid FTV Gävleborg var i klass med ett IT-företag i framkant.

Folktandvården Gävleborg AB är sedan 2007 ett bolag inom landstinget. De ca 410 medarbetarna arbetar med allmäntandvård, specialisttandvård och sjukhustandvård. Affärsidén är att erbjuda hälsofrämjande tandvård för hela familjen.

/Gunilla Ekholtz
Frilansskribent Dental24

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev