Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Coronavirus

20 maj 2020

Tema: Mun- och andningsskydd

Munskydden har blivit en symbol för våren 2020. De skall bäras av tandvårdspersonal. Det är arbetsgivarens uppgift att förse personalen med korrekt munskydd. Men vilka slags munskydd duger?


Tandläkarna har alltid varit noga med munskydd och hygien

Principer för munskydd

Den som arbetar inom all slags vård rekommenderas först och främst att bära munskydd av medicinsk typ. Syftet är att reducera flödet av av fin saliv och andningsdroppar. Munskydd och annan medicinsk utrustning standardiseras av SiS, Svenska institutet för standarder, i harmoni med den europeiska standarden EN 14683.

De viktigaste principerna för ett medicinskt munskydd, enligt världshälsoorganisationen WHO, är:

  • minst tre lager av syntetiskt icke-vävt material med minst ett filtreringslager, placerat emellan de andra lagren
  • att andningen sker utan besvär
  • vattenavstötande
  • rätt utformning
  • stadig, behaglig passform för användaren.

Klassificeringar av munskydd

Det finns flera klasser av medicinska munskydd på marknaden. Klasserna varierar beroende på tjocklek, vätskeresistens och graden av filtrering.

De som arbetar direkt med en patient, rekommenderas av WHO att bära en mask av klass  FFP2,  FFP3 eller motsvarande.

Helena Dahlroth, produktchef på DAB Dental, bekräftar att intresset för munskydd ökat efter pandemin.

– Intresset för vilka klasser som finns – och för högre klassade produkter – har blivit större. Många kunder har frågor kring vad de olika klasserna betyder. Vi i Sverige har ju inte varit drabbade av något liknande på väldigt många år, kanske inte sedan ”spanska sjukan”.

Det finns även icke-medicinska munskydd – eller andningsskydd – som är godkända att användas i Sverige. De faller under kategorin personlig skyddsutrustning, och får användas inom tandvård under vissa förhållanden. Ändamålet avgör vilka regler som gäller, skriver Läkemedelverket på sin hemsida.

FRÅN LÄKEMEDELSVERKETS HEMSIDA:

Munskydd eller andningsskydd?

Som exempel på en gränsdragningsfråga kan nämnas mun- och andningsskydd. Det förekommer en rad beteckningar och uttryck för dessa skydd exempelvis munskydd och ansiktsskydd, mask eller andningsmask.

Munskydd
  • Ett munskydd är ett hinder för partiklar (aerosoler) som finns i utandningsluften.
  • Munskyddet är inte tillräckligt täta för att skydda användaren (vårdpersonal) men minskar spridningen av dessa aerosoler till omgivningen (patienter).
  • Munskydd fästs oftast med ögla bakom öronen och är raka och veckade i längdriktningen.

I dokumentationen som följer en försändelse av munskydd måste man hänvisa till produktlagstiftningen för medicinteknisk utrustning (MDD) Direktiv 93/42/EEC eller förordning (EU) 2017/745.

Andningsskydd
  • Det finns många olika typer av andningsskydd. Det skydd som bilden visar är ett andningsskydd (filtrerande halvmask) där skadliga ämnen, som damm, rök, aerosoler och fibrer, i inandningsluften filtreras bort.
  • Andningsskydd är utformade för att sluta tätt mot ansiktet, oftast är de kupade. Oftast finns också en utandningsventil och dubbla band som ska sitta runt huvudet.

I dokumentationen som följer en försändelse av andningsskydd måste man hänvisa till förordningen för personlig skyddsutrustning, förordning (EU) 2016/425.

 

Improviserade hemmagjorda munskydd är inte att rekommendera. Utomlands har sådana munskydd av bomull använts inom sjukvård och tandvård.  WHO har upptäckt att munskydd av bomull ger sämre skydd. Sjukvårdspersonal har blivit smittade trots att de burit dem. Folkhälsomyndigheten påpekar att ett munskydd som kliar och åker ned under näsan bidrar till att händerna förs mot mun, ögon och näsa. Det kan till och med öka risken för smittspridning.

Inga larmrapporter från tandvården 

Det finns inga rapporter om användning av undermåliga munskydd inom tandvården i Sverige. Inom sjukvården har det förekommit rapporter om undermåliga munskydd. I ett reportage från 21 april, rapporterar SVT att sjuksköterskor vid Akademiska sjukhuset i Uppsala larmat om dåliga munskydd:

”Kvalitén har blivit urusel senaste veckan. De nya munskydden blir snabbt fulla med fukt och gör att man får sår på näsroten och kinderna. Känslan att använda dem är som min kollega sa: ”Som att andas genom ett kaffefilter”.

För den som är intresserad finns det nu flera poddar och krönikor om covid-19 på Dental24.

/Dental24

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev