Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Arkiv

29 april 2009

TLV förenklar föreskrifterna

Från och med den 1 juli träder nya föreskrifter för subvention av tandvård i kraft. Förändringarna innebär bland annat att ytterligare fyra diagnoser inkluderas i högkostnadsskyddet och att regelverket kompletteras med allmänna råd.

Tandvårdsstödet utökas för att även omfatta komplexa bettrehabiliteringsfall. I och med detta blir tandvårdsstödet mer komplett. Här är två exempel:

  • Tillstånd 5071 – Dysfunktionell ocklusion eller avsaknad av ocklusion eller avsaknad av ocklusion i samband med rehabilitering inom annan ersättningsberättigande diagnos/tillstånd
    Exempel: Vid tandslitage när kraftigt nedslitna tänder ska kronförses och resten av bettet måste korrigeras för att en tuggfunktion ska kunna erhållas.
  • Tillstånd 5072 – Dysfunktionell ocklusion eller avsaknad av ocklusion som kräver protetisk korrektion på grund av otillräcklig tuggfunktion, tvångsförning eller vävnadsskada
    Exempel: Djupbett som ger vävnadsskada och som rehabiliteras protetiskt.

Regelverket kommer att kompletteras med ett stort antal allmänna råd som visar på kliniska exempel för att underlätta förståelsen och hanteringen av regelverket. Fler allmänna råd presenteras i slutet av maj.

Läs mer på TLV:s hemsida

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev