Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

TLV lanserar Tandpriskollen.se – Prisjämförelse på nätet

Tandpriskollen gör det enklare för patienter att jämföra priser mellan olika tandvårdsmottagningar. De priser som visas på Tandpriskollen baseras på de priser tandvårdsmottagningarna rapporterat till Försäkringskassan för utförd tandvård inom ramen för det statliga tandvårdsstödet.

Tandpriskollen.se drivs av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och har utvecklats i samråd med tandvårdens aktörer.

Vanliga frågor och svar på Tandpriskollen.se (från hemsidan Tandpriskollen.se):

Vad är Tandpriskollen?

Tandpriskollen är en digital prisjämförelsetjänst, där du kan få en bild av priser inom tandvården och göra jämförelser mellan olika tandvårdsmottagningar.

Hur fungerar Tandpriskollen?

Du kan jämföra priser för olika behandlingspaket och enskilda åtgärder mellan olika tandvårdsmottagningar. Priserna i Tandpriskollen baseras på priser som faktiskt betalats av patienter i tandvården.

Varför finns det behov av en sådan här tjänst?

Det är fri prissättning på tandvård och priserna skiljer sig åt mellan vårdgivare. Tandpriskollen kan hjälpa dig att få en uppfattning om priserna i tandvården och att jämföra priset mellan olika vårdgivare.

Vad är det för priser som visas i Tandpriskollen?

De priser som visas på Tandpriskollen är medianen av de priser per åtgärd som tandvårdsmottagningarna rapporterat till Försäkringskassan för utförd tandvård under en period på sex månader, exklusive eventuellt tandvårdsstöd. Priset per behandlingspaket är summan av medianpriserna för de ingående åtgärderna exklusive eventuellt tandvårdsstöd.

Vad är referenspriset?

Referenspriset är ett jämförpris som staten fastställt för alla åtgärder inom tandvårdsstödet. Referenspriset är grunden för beräkning av patienternas tandvårdsersättning. Referenspriset är kostnadsbaserade och innehåller alla kostnader som i genomsnitt krävs för att utföra åtgärden. Referenspriserna tas fram och omräknas årligen av TLV.

Är mottagningens priser som visas på Tandpriskollen det pris jag får betala?

Priserna som visas är medianpris för de senaste sex månaderna och är inte nödvändigtvis vad mottagningen skulle debitera dig. Du ska alltid få en prisuppgift av din tandläkare eller tandhygienist utifrån ditt behov av tandvård.

Priserna som visas på Tandpriskollen är innan tandvårdsersättning är avdragen. Vilket pris du som patient får betala påverkas av i vilken ersättningsnivå du befinner dig i högkostnadsskyddet när behandlingen utförs.

Varför kan jag få betala ett annat pris än det som visas på Tandpriskollen?

De priser som visas på Tandpriskollen baseras på de priser tandvårdsmottagningarna rapporterat till Försäkringskassan för utförd tandvård. Det betyder att du som patient kan få betala ett annat pris beroende på just ditt behov. Till exempel kan en lagning eller en rotfyllning variera i pris beroende på hur pass avancerad behandling som krävs. Det är viktigt, framför allt vid större behandlingar, att du får en kostnadsberäkning från din tandläkare innan behandlingen påbörjas.

Finns alla tandvårdsmottagningars priser med på Tandpriskollen?

De priser som visas på Tandpriskollen är medianen av de priser per åtgärd som tandvårdsmottagningarna rapporterat till Försäkringskassan för utförd tandvård under en period på sex månader, exklusive eventuellt tandvårdsstöd. För att beräkna medianpriset per åtgärd och mottagning har vi rensat bort alla rapporteringar där priset angetts vara noll kronor samt felrapporteringar (extremt låga respektive höga priser).

Finns alla tandvårdsmottagningar med i Tandpriskollen?

Tandpriskollen omfattar tandvårdsmottagningar som är anslutna till det statliga tandvårdsstödet – vilket är i stort sett alla mottagningar.

Varför hittar jag inte min mottagning?

För att en mottagning ska visas på Tandpriskollen krävs att en mottagning har rapporterat minst 50 åtgärder under den aktuella sexmånadersperioden. Om du inte hittar den mottagning du söker kan det bero på att mottagningen rapporterat färre än 50 åtgärder under den aktuella sexmånadersperioden.

Varför saknas priser för vissa åtgärder?

De priser som visas på Tandpriskollen är medianen av de priser per åtgärd som tandvårdsmottagningarna rapporterat till Försäkringskassan för utförd tandvård under en period på sex månader. Om mottagningen inte utfört en viss åtgärd under den aktuella perioden visas texten ”Kontakta mottagningen för prisuppgift”. Att mottagningen inte utfört åtgärden kan bero på att det är en ovanlig åtgärd, men även att mottagningen inte utför åtgärder inom just det terapiområdet. I några enstaka fall kan prisuppgiften ha rensats bort om priset angetts vara noll kronor eller felrapporterat (extremt lågt eller högt pris).

Hur ofta uppdateras priserna på Tandpriskollen?

Priserna på Tandpriskollen uppdateras tre gånger om året: mars, september och december. Priserna baseras på sex månaders rapportering och omfattar följande månader:

 • Uppdateringen i mars omfattar perioden juli-december
 • Uppdateringen i september omfattar perioden januari-juni
 • Uppdateringen i december omfattar perioden april-september

Vad är skillnaden mellan en enskild åtgärd och ett behandlingspaket?

En tandläkare eller en tandhygienist utför olika åtgärder för att behandla en skada, sjukdom eller andra besvär. I några fall är en åtgärd en ”pryl”, t.ex. en distansskruv. Tandpriskollen omfattar enbart åtgärder som är ersättningsberättigande enligt föreskrifter om statligt tandvårdsstöd. Ett behandlingspaket är oftast en kombination av flera åtgärder.

Vad är en utbytesåtgärd?

Utbytesåtgärder används när en patient väljer en annan behandling än den som är ersättningsberättigande för ett tillstånd. Referenspriset för en utbytesåtgärd motsvarar den behandling som är ersättningsberättigande och inte den som faktiskt utförs.

Utbyten finns för följande behandlingar:

1576493445488-874.png

Hur mycket kan man tjäna på att jämföra priser i tandvården?

Det beror på vilken typ av behandling man ska göra. Är det en mer omfattande behandling kan det skilja flera tusen kronor.

Hur ska man som patient veta att det är en bra tandvårdsmottagning?

När du väljer vårdgivare kan priset vara en del i ditt beslut. Det är här Tandpriskollen kan hjälpa dig. Men det är också viktigt att du och den vårdgivare du väljer har en dialog om dina behov och din vård för att du ska kunna skapa dig en uppfattning om det är rätt vårdgivare för dig. Tandpriskollen kan i dagsläget inte hjälpa dig att bedöma vårdgivarens vårdkvalitet.

Visas priser för både allmäntandvård och specialisttandvård i Tandpriskollen?

Tandpriskollen omfattar åtgärder utförda av allmäntandläkare och tandhygienister samt åtgärder utförda av specialisttandläkare på patienter utan remiss. På Tandpriskollen exkluderas åtgärder som utförts av specialisttandläkare med remiss inom tandläkarens specialistområde. Åtgärder utförda av specialist men utan remiss definieras som allmäntandvård.

Vad är en vårdgivare?

Vårdgivare är en fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver tandvårdsverksamhet. En vårdgivare kan till exempel vara ett landsting, ett aktiebolag eller en enskild firma. En vårdgivare kan ha flera mottagningar och flera behandlare.

Var sitter hörntanden?

I Tandpriskollen finns olika benämningar av tänder. Av bilden nedan framgår var dessa tänder är placerade.

1576493413102-488.png

Källa: TLV och Tandpriskollen.se

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje månad.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Vi använder cookies

På dental24.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår sajt. Du kan själv styra vilka cookies som får användas och kan återkalla ditt samtycke när som helst. Gör dina val nedan eller klicka på ”Godkänn alla” för att ge samtycke till samtliga syften.

För att vi ska kunna spara dina val av cookies placeras även "nödvändiga cookies" som inte kräver ditt samtycke. Se cookiepolicy här. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter. Se integritetspolicy här.

Cookie policy

Ditt samtycke gäller domänen: dental24.se
Cookiepolicyn uppdaterades senast: 2023-06-28

Integritetspolicy

Visa de cookies som används på vår hemsida

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: dental24.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: dental24.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: dental24.se

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Syfte: Används för att lagra unika besök.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjFirstSeen

  Syfte: Används för att identifiera en ny besökares första session.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

 • _hjid

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sidvisningsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSession{site_id}

  Syfte: En cookie som innehåller aktuell sessionsdata.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSessionUser{site_id}

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

På webbplatsen dental24.se använder vi så kallade cookies för att analysera hur vår hemsida används i syfte att optimera och förbättra hemsidan. Du väljer själv om du vill ge samtycke till vårt användande av cookies och kan när som helst förhindra eller ändra användandet av cookies genom att klicka här.

Dental24 ansvarar för placering av cookies på hemsidan och är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in av dessa. För mer information om vår behandling av dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som placeras på din enhet (dator/mobil/surfplatta som har tillgång till internetuppkoppling) av hemsidan du besöker – om du ger samtycke till detta. Cookien kan till exempel känna igenom dig som användare när du besöker vår webbplats och gör det möjligt att komma ihåg viktig information som gör ditt besök bekvämare och ger en förbättrad användarupplevelse. Cookies är så kallade passiva filer som inte kan sprida farlig programvara eller virus på din mobila enhet eller dator.

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På dental24.se använder vi både permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies sparas som en fil på datorn under en viss tid tills servern som placerat dem, eller du som besökare väljer att radera dem. Sessionscookies lagras temporärt när du som besökare är inne på hemsidan och försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies kan även delas upp i förstahandscookies och trejdeparscookies. Förstahandscookies placeras av hemsidan du besöker medan tredjepartscookies placeras av en annan webbplats. På dental24.se använder vi både förstahandscookies och tredjepartscookies.

Hur du undviker cookies

När du besöker vår webbplats kan du neka till alla eller vissa typer av cookies. Du kan även återkalla eller ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka här.

Du kan även blockera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Då kommer din webbläsare automatiskt neka till cookies eller informera dig när en hemsida begär att få lagra cookies.

Efter ditt besök kan du granska och radera de permanenta cookies som har lagrats i din webbläsare. I listan nedan ser du namnet på de cookies dental24.se sparar så att du enkelt kan identifiera dem.

Här hittar du mer information om hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Cookies som används av tredje part

På dental24.se kan det finnas innehåll som bäddas in från YouTube. YouTube placerar cookies i din webbläsare när du besöker youtube.com eller när du trycker på inbäddat innehåll från YouTube som finns på vår hemsida. Dental24 kan inte styra över dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. Dental24 använder inte de tjänster för riktad marknadsföring som erbjuds av YouTube. Därmed behöver du som användare kontrollera YouTubes hemsida för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort eventuella tredjepartscookies.

Cookies som används på dental24.se

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: dental24.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: dental24.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: dental24.se

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Syfte: Används för att lagra unika besök.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjFirstSeen

  Syfte: Används för att identifiera en ny besökares första session.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

 • _hjid

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sidvisningsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSession{site_id}

  Syfte: En cookie som innehåller aktuell sessionsdata.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSessionUser{site_id}

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

Dental24.se är ett webbforum, så kallad community, på internet som är fri att ta del av för alla besökare.

Dental24 innehar sedan oktober 2018 utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för Press, Radio och TV. Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling (GDPR) inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet.

Vi använder s.k. cookies för att underlätta och förbättra användarupplevelsen på webbplatsen Dental24.se.
För mer information om cookies se här >>

Vi distribuerar regelbundet ett redaktionellt nyhetsbrev utan reklam till våra prenumeranter utan kostnad. För att möjliggöra distribution lagrar vi respektive mejladress i vårt mejl/prenumerationsprogram MailChimp. Vid varje utskick finns möjlighet att avanmäla sig från nyhetsbrevet.

Vi tillhandahåller inte prenumeranternas mejladresser till tredje part. Adresserna används endast för publicering av nyhetsbrevet i WordPress och distribution via MailChimp.

Övriga person/företagsuppgifter används endast för vår egen administration (t.ex. fakturering i FortNox samt Salesforce CRM).

Dental24 använder sig inte av lagrad information för att automatiskt följa upp eller med hjälp av algoritmer återkoppla besök gjorda på Dental24.se (s.k. programmatic marketing eller re-targeting).

Huvudansvarig utgivare och ansvarig för företagets lagrade information är Per Capita AB genom dess VD och ägare Per Ahlberg.

Önskas ytterligare information om eller annullering av lagrade personuppgifter kontakta per.ahlberg@percapita.se.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras löpande.
(Senast uppdaterad 19 oktober 2021)

Dental24.se/Per Capita AB, org.nr 556763-9785