Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

UTBILDNING

4 mars 2021

Topprankning för odontologin i Göteborg

Göteborgs universitet tar topplaceringen inom odontologi i årets upplaga av QS World University Rankings by Subject. Det är de ämnesvisa rankningarna som nu presenteras.
QS World University Rankings är en av världens mest kända rankningar av universitet, tillsammans med Academic Ranking of World Universities (ARWU), även kallad Shanghailistan och Times Higher Education (THE).

QS World University Rankings produceras årligen av analysföretaget QS. Inför 2021 fick Göteborgs universitet som helhet plats 202 på företagets rankning, mot plats 256 året före. När de ämnesvisa rankningarna nu redovisas hamnar Göteborgs universitet i topp, inom odontologi.

Det som mäts i den aktuella ämnesrankningen är vetenskapliga citeringar och så kallat H-index, som kombinerar produktivitet med citeringar per artikel, samt akademiskt anseende och arbetsgivares bedömningar, utifrån undersökningar som analysföretaget gör.

Uppmärksamhet internationellt

Att mäta citeringar är den minst ifrågasatta delen av de internationella rankningarna. Däremot finns det kritik mot underlag och metoder beträffande övriga delar. Faktum kvarstår dock att hög rankning kan ha ett positivt signalvärde och sätta ett lärosäte på kartan.

Peter Lingström är professor och prefekt på institutionen för odontologi, som är en del av Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet:

– Rankningar är något som brukar röna uppmärksamhet, inte minst internationellt. I vissa delar av världen tittar man betydligt mer på rankningar än vad vi gör i Sverige. Många är medvetna om de osäkerheter som finns, men rankningarna står ju trots allt för kvalitet, säger han.

– Även om vi nu ligger på första plats har vi legat på tio-i-topp under ett antal år, vilket vittnar om en stabilitet i vår forskningsverksamhet. Både nationellt och internationellt har institutionen stått sig stark genom generationer, och det är roligt att vi fortfarande har en placering i täten.

Peter Lingström är professor och prefekt på institutionen för odontologi Foto: Cecilia Hedström

Peter Lingström är professor och prefekt på institutionen för odontologi Foto: Cecilia Hedström

Forskningsbaserad utbildning

Institutionens utbildningsprogram på grundnivå är Tandläkarprogrammet (5 år), Tandhygienistprogrammet och Tandteknikerprogrammet (båda 3 år) samt Kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz (1 år). Den 15 mars öppnar ansökningarna inför hösten.

– Alla våra studenter får direkt eller indirekt ta del av den forskning som bedrivs, och många knyts också till olika områden via sina examensarbeten. Utbildningen är forskningsbaserad, och de personer som forskar inom institutionen är också de som undervisar.

Peter Lingström menar att det inte är enskilda forskare som ligger bakom framgångarna, utan flera starka forskargrupper inom både grundläggande mekanismer och kliniska frågeställningar. Det handlar bland annat om de stora orala sjukdomarna hos både barn och vuxna, implantatforskning, och även beteendefrågor samt tandvårdsrädsla.

Fördel Sverige

Göteborgs universitet och Karolinska Institutet är de två lärosäten i Sverige som toppat en ämnesrankning hos QS World University Rankings. Även för Karolinska handlade det om odontologi.

– Svensk odontologisk forskning har en stor fördel mot andra länder. Här kommer barn och unga regelbundet till tandvården, och de flesta fortsätter även med regelbundna tandvårdsbesök som vuxna. Data samlas in och registreras, vilket ger oss unika förutsättningar att genomföra studier och få svar på frågor ur ett befolkningsperspektiv, avslutar Peter Lingström.

Institutionen: Institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Rankningen: QS World University Rankings by Subject (på engelska)

Källa: Göteborgs universitet

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev