Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Arkiv

7 maj 2010

Tydligare och enklare regler för subvention av tandvård

Den 1 juli uppdateras TLV:s föreskrift för subvention av tandvård. Tanken är att förbättra tandläkarnas information till patienter om vilken tandvård som subventioneras. Åtta nya åtgärder tillkommer i högkostnadsskyddet för tandvård.

– En stor förändring är att vi inför utbytesåtgärder i stället för utbytespaket. Vi vill göra det lättare för tandläkare att förstå och använda föreskriften i det dagliga arbetet, säger Gun-Britt Lundin, avdelningschef på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

TLV inför även en ny uppdelning av diagnos/tillstånd för komplikationer vid implantat. Tre nya åtgärder för behandling av parodontit och periimplantit kommer att ingå i subventionen. TLV inkluderar också fem åtgärder inom protetikområdet, bland annat för betthöjning och ocklusionskorrigering.

– De här förändringarna ligger i linje med syftet för tandvårdsreformen, att ge patienter med stora behov av tandvård ett skydd mot höga kostnader, säger Gun-Britt Lundin.

Ändringar som TLV nu offentliggör presenteras på tlv.se/andringar

En uppdaterad föreskrift publiceras i juni i år och träder i kraft den 1 juli: TLVFS 2010:2 (ett omtryck av TLVFS 2008:1).

Det statliga tandvårdsstödet fördubblades till 6 miljarder kronor per år med den nya tandvårdsreformen som trädde i kraft 2008. TLV:s budget för tandvårdsstödet är 5 miljarder kronor per år. Därutöver finns den så kallade tandvårdschecken, som ger patienterna ett årligt bidrag på mellan 150 och 300 kronor per år för tandvård.

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev