Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Kvalitet

8 april 2011

Unikt samarbete förbättrar elektroniskt journalsystem för tandvård

Det elektroniska journalsystemet för tandvård, T4, är störst i sitt slag i Sverige. Nu utvärderas T4 i ett unikt samarbetsprojekt. Målet är att identifiera brister och utvecklingspotential i systemet, med användarperspektivet och framtida behov i fokus.

T4 används i den dagliga tandvårdsverksamheten av sammanlagt 13 regioner och landsting i Sverige samt Tandläkarhögskolan i Malmö, däribland de tre största områdena Västra Götaland, Stockholm och Skåne.
.

Unikt samarbetsprojekt

Sedan 1 januari 2011 pågår en förstudie för utvärdering av T4. Projektet är ett samarbete mellan Folktandvården Västra Götaland, som representerar samtliga användare av T4, och forskningsprogrammet MedView. MedView består av deltagare från Högskolan i Skövde, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och Sahlgrenska akademin, som tillsammans utgör ett av få initiativ inom dental informatik i Sverige.
– Vårt journalsystem har blivit allt mer komplext när nya funktioner integreras, säger Bent Petersen, utvecklingsansvarig Folktandvården Västra Götaland. Detta har medfört att stödet för både flöde och enkelhet har blivit lidande. Vi ser därför samarbetet med högskola och universitet som en möjlighet att kunna utveckla vårt framtida journalsystem så att det stödjer patientarbetet bättre, blir enklare att använda och ger beslutsstöd.
.

Användaren i fokus

Projektet utgår från användarens perspektiv och hur det fungerar att arbeta i ett stort och komplext system som T4. Förstudien kommer att kartlägga typiska situationer på en klinik, till exempel i behandlingsrummet eller receptionen. Kartläggningen ska resultera i en sammanställning över fördelar och brister med det nuvarande systemet. Resultatet från studien kommer att användas som underlag för att fatta beslut om utveckling av ett nytt system eller för modifiering av dagens system.
.

Stora möjligheter med nya metoder

På Högskolan i Skövde finns ett forskningsfokus mot informationsteknologi, där intelligenta system och kognitionsvetenskap är starka forskningsområden. Institutionen för tillämpad IT vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet kompletterar med expertis inom interaktionsdesign och erfarenhet av att studera användbarhet hos system.
.

Människan i centrum

Den samlade kompetensen utgör stora möjligheter att skapa ett modernt och mer användarvänligt journalsystem.
– Vi måste anpassa och applicera metoder inom människa-datorinteraktion och
kognitionsvetenskap, säger Göran Falkman, docent i datavetenskap, Högskolan i Skövde. På det sättet kan vi kartlägga olika arbetssituationer och vilket behov av IT-stöd som de kräver. Resultatet ska vi använda tillsammans med vår kunskap om de möjligheter som ny interaktions- och beslutsstödsteknologi erbjuder, för att skapa visioner om hur ett framtida journalsystem kan se ut.
Projektet väntas pågå under 2011.
.
Källa: Högskolan i Skövde

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev