Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Uppdaterad strategi för arbetet mot antibiotikaresistens

Regeringen har beslutat om en uppdaterad strategi för arbetet mot antibiotikaresistens. Strategin bibehåller den övergripande målsättningen att bevara möjligheten till effektiv behandling av bakteriella infektioner hos människa och djur, och kommer att gälla till och med 2023.

– Regeringen prioriterar antibiotikaresistensfrågan högt. Förmågan att kunna förebygga och behandla infektionssjukdomar är absolut central för hälso- och sjukvården, och även om vi i Sverige står starka internationellt sett riskerar även vi att inom de närmaste åren nå kritiska nivåer av antibiotikaresistens, säger socialminister Lena Hallengren.

Strategin för arbetet mot antibiotikaresistens ska ligga till grund för Sveriges arbete med att bromsa uppkomst och spridning av antibiotikaresistens, samt att förebygga och hantera dess konsekvenser. Det svenska arbetet mot antibiotikaresistens nationellt, inom EU och internationellt ska vara långsiktigt och hållbart samt utgå från effektiva insatser inom alla relevanta områden.

Uppdateringen är gjord i linje med hur förutsättningarna för arbetet mot antibiotikaresistens har förändrats under de senaste åren i Sverige, inom EU samt globalt. Den tar fasta på utvecklingen som skett på flera områden, särskilt i och med det ökade engagemanget inom FN-systemet.

– Sverige ska fortsatt visa ledarskap i det internationella arbetet, i linje med vår politik för global utveckling inom ramen för Agenda 2030 och arbetet inom EU, säger socialminister Lena Hallengren.

– Den svenska djurproduktionen kännetecknas av ett starkt djurskydd och en god djurvälfärd. Vi har stark samverkan mellan staten, näringen och forskningen och har bland annat visat att det går att minska användningen av antibiotika rejält i djurhållningen med bibehållen produktion. Det gör oss till en viktig förebild i omvärlden, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Källa: Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Socialdepartementet

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev