Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Ekonomi

8 december 2012

Upphandling av tandteknik i Region Skåne måste göras om igen

Förvaltningsrätten bifaller City laboratoriet Skanörs ansökan om ingripande enligt LOU och beslutar att Region Skånes upphandling avseende Tandtekniska tjänster.

City laboratoriet Skanör gör gällande att Region Skåne brutit mot LOU genom att i upphandlingen uppställa ett obligatoriskt krav gällande leverantörens bilpool som strider mot likabehandlingsprincipen, proportionalitetsprincipen och transparensprincipen.

Domskäl och tillämpliga bestämmelser

En upphandlande myndighet ska enligt 1 kap. 9 § LOU behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar ska vidare principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas.

Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar. Region Skåne har valt att uppställa två helt olika miljökrav för mindre och större företag. Sakliga skäl härför har inte framkommit. Det krav som ställs på mindre företag framstår dessutom som det mest betungande. Kravet strider enligt förvaltningsrättens mening tveklöst mot likabehandlingsprincipen.

Förvaltningsrätten finner att Region Skåne i det aktuella upphandlingsförfarandet brutit mot LOU. Såvitt framgår har denna brist hindrat City laboratoriet Skanör från att lämna anbud. Då City laboratoriet Skanör härigenom har lidit eller kan komma att lida skada föreligger således grund för ingripande mot upphandlingen. Eftersom den konstaterade bristen är hänförlig till det konkurrensuppsökande skedet ska upphandlingen göras om.

Källa: Förvaltningsrätten i Malmö

Tidigare relaterade artiklar på Dental24:

Vem vinner på offentliga upphandlingar?

Region Skåne avvisar begäran om möte inför upphandling av tandteknik

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev