Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Personalbrist

4 september 2019

Uppmaning till regeringen angående kompetensförsörjningen inom tandvården

Den framtida kompetensförsörjningen inom tandvården står inför mycket stora utmaningar. Situationen är redan idag mycket ansträngd på många håll i landet. Tidigare var detta framför allt märkbart i glesbygdsområden och mindre tätorter men sedan några år finns problematiken i princip över hela landet.

Brev till Regeringskansliet:

Socialminister Lena Hallengren

Minister för högre utbildning Matilda Ernkrans

Uppsala 4 september 2019

Bakgrund

Den totala uppskattade behovet av tandläkare beräknas vara ytterligare nästan 200 helårsarbetare i riket.[1] Effekten av de rekryteringssvårigheter som finns är en försämrad tillgänglighet för patienter och för personalen en arbetsmiljö som präglas av en mycket hård arbetsbelastning.

Ett sätt att öka tillgången på allmäntandläkare är att skapa snabbare vägar till svensk legitimation för personer med tandläkarexamen från land utanför EU/EES. Under 2017 och 2018 mottog Socialstyrelsen sammanlagt 676 ansökningar om granskning av utländsk utbildning för tandläkare varav 564 har fått sin utbildning godkänd. Av dessa ansökningar har 90 personer erhållit svensk legitimation och kan därmed arbeta som tandläkare i Sverige. Övriga arbetar för att klara de krav som krävs för svensk legitimation och det är tyvärr för de flesta en mycket lång väntan för att få etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Nuläge

Tandläkare med utbildning utanför EU/EES har tre valmöjligheter för att få ansöka om svensk tandläkarlegitimation. De kan gå hela utbildningen igen i det svenska systemet, de kan gå Kompletterande utbildning för tandläkare (KUT) eller göra ett kunskapsprov följt av en sex månaders praktik på en klinik. Oavsett om de söker till KUT eller studerar själva måste alla få sin utländska utbildning granskad av socialstyrelsen samt visa intyg på godkända svenskastudier.[2]

Kompletterande utbildning för tandläkare (KUT)

KUT omfattar ett års heltidsstudier (60 hp). Under utbildningen varvas teoretiska studier med klinisk praktik. Efter slutförd utbildning har studenten de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige, och kan ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.[3] Programmet ges idag vid tre lärosäten i Sverige; Göteborgs Universitet, Karolinska Institutet och Malmö Universitet. Sammanlagt erbjuds tre uppstarter per år motsvarande ca 45 utbildningsplatser. Antal behöriga sökande till platserna varierar mellan 136-211.[4]

Kunskapsprov och praktisk tjänstgöring

Som alternativ kan person med utländsk utbildning själv studera och genomföra ett kunskapsprov. Kunskapsprovet, som består av en teoretisk och en praktisk del, ges av Karolinska Institutet i Stockholm. 140 personer kan skriva provet vid varje tillfälle. Antal teoretiska tillfällen var under 2017 och 2018 fyra per år. Platserna motsvarar inte antalet anmälningar. Andelen som karar proven är relativt låg, tex klarade 37% av deltagarna det teoretiska provet i mars och motsvarande siffra för tillfället i september var 18%. Det praktiska kunskapsprovet har något högre andel godkända för 2018.[5] Diskussioner förs om att starta en förberedande utbildning, likt den som tagits fram för läkare, för att skapa bättre förutsättningar för att klara kunskapsprovet. Läkarnas förberedande utbildning startade hösten 2016 och är framtagen av Arbetsförmedlingen i samarbete med Göteborgs universitet och Linköpings universitet. Utbildningen består av 11 veckors heltidsstudier.

Efter godkänt kunskapsprov fattar Socialstyrelsen beslut om praktisk tjänstgöring. Detta innebär att personen ska genomföra en sex månader lång tjänstgöring vid en klinik. Plats för tjänstgöringen får sökande själv ombesörja och det kan vara svårt att hitta en klinik som har möjlighet att ta emot personen. Parallellt med tjänstgöring ska sökande genomföra en kurs i svensk författningskunskap. När såväl kursen som tjänstgöringen är genomförd och godkänd kan personen ansöka om svensk legitimation.

 

Förslag

Följande skulle bidra till att snabbare slussa ut fler tandläkare i arbete:

 • Öka antal KUT-platser vid lärosäten som idag ger programmet.
 • Inrätta fler KUT-platser i landet och med en större geografisk spridning. Detta skulle bidra till att fler utlandsutbildade tandläkare kom i arbete snabbare, och med en säkerställd kvalitet.
 • Omgående start av en förberedande utbildning inför kunskapsprov. Denna skulle med fördel kunna vara digital. Satsningen skulle bidra till att fler klarade kunskapsprovet och kunde ta nästa steg till praktisk tjänstgöring.
 • Ersätta kliniker som anställer sökande för praktisk tjänstgöring med statliga medel. Detta för att stimulera att fler kliniker tar emot sökande och säkerställa att det finns tillräckligt med platser för de som klarar kunskapsprovet.

 

Malena Ranch, regionråd (MP) Ordförande, vårdstyrelsen Region Uppsala

Miriam Eriksson (C )1 vice ordförande, vårdstyrelsen Region Uppsala

Marcus Wennerström (S) 2 vice ordförande, vårdstyrelsen Region Uppsala

[1] Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård, Nationella planeringsstödet 2019, s 102, Socialstyrelsen

[2] Godkända svenskastudier motsvarar godkänt betyg eller resultat i svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 vid Komvux (gymnasial vuxenutbildning) alt svenska på nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS). Kurs eller prov som ger behörighet till högskolestudier. https://legitimation.socialstyrelsen.se/sv/utbildad-utanfor-eu-och-ees/tandlakare/lar-dig-svenska

[3] https://edu.mau.se/sv/program/oaktl

[4]https://utbildning.ki.se/sites/default/files/migrate/2018/06/19/anmalnings_och_antagningsstatistik_kubh18.pdf    

https://utbildning.ki.se/sites/default/files/migrate/2018/03/01/anmalnings_och_antagningsstatistik_kompl_utb_vt2018.pdf

[5] https://ki.se/dentmed/kunskapsprov-for-tandlakare-med-utbildning-fran-lander-utanfor-euees

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje månad.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Vi använder cookies

På dental24.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår sajt. Du kan själv styra vilka cookies som får användas och kan återkalla ditt samtycke när som helst. Gör dina val nedan eller klicka på ”Godkänn alla” för att ge samtycke till samtliga syften.

För att vi ska kunna spara dina val av cookies placeras även "nödvändiga cookies" som inte kräver ditt samtycke. Se cookiepolicy här. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter. Se integritetspolicy här.

Cookie policy

Ditt samtycke gäller domänen: dental24.se
Cookiepolicyn uppdaterades senast: 2023-06-28

Integritetspolicy

Visa de cookies som används på vår hemsida

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: dental24.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: dental24.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: dental24.se

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Syfte: Används för att lagra unika besök.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjFirstSeen

  Syfte: Används för att identifiera en ny besökares första session.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

 • _hjid

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sidvisningsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSession{site_id}

  Syfte: En cookie som innehåller aktuell sessionsdata.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSessionUser{site_id}

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

På webbplatsen dental24.se använder vi så kallade cookies för att analysera hur vår hemsida används i syfte att optimera och förbättra hemsidan. Du väljer själv om du vill ge samtycke till vårt användande av cookies och kan när som helst förhindra eller ändra användandet av cookies genom att klicka här.

Dental24 ansvarar för placering av cookies på hemsidan och är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in av dessa. För mer information om vår behandling av dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som placeras på din enhet (dator/mobil/surfplatta som har tillgång till internetuppkoppling) av hemsidan du besöker – om du ger samtycke till detta. Cookien kan till exempel känna igenom dig som användare när du besöker vår webbplats och gör det möjligt att komma ihåg viktig information som gör ditt besök bekvämare och ger en förbättrad användarupplevelse. Cookies är så kallade passiva filer som inte kan sprida farlig programvara eller virus på din mobila enhet eller dator.

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På dental24.se använder vi både permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies sparas som en fil på datorn under en viss tid tills servern som placerat dem, eller du som besökare väljer att radera dem. Sessionscookies lagras temporärt när du som besökare är inne på hemsidan och försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies kan även delas upp i förstahandscookies och trejdeparscookies. Förstahandscookies placeras av hemsidan du besöker medan tredjepartscookies placeras av en annan webbplats. På dental24.se använder vi både förstahandscookies och tredjepartscookies.

Hur du undviker cookies

När du besöker vår webbplats kan du neka till alla eller vissa typer av cookies. Du kan även återkalla eller ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka här.

Du kan även blockera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Då kommer din webbläsare automatiskt neka till cookies eller informera dig när en hemsida begär att få lagra cookies.

Efter ditt besök kan du granska och radera de permanenta cookies som har lagrats i din webbläsare. I listan nedan ser du namnet på de cookies dental24.se sparar så att du enkelt kan identifiera dem.

Här hittar du mer information om hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Cookies som används av tredje part

På dental24.se kan det finnas innehåll som bäddas in från YouTube. YouTube placerar cookies i din webbläsare när du besöker youtube.com eller när du trycker på inbäddat innehåll från YouTube som finns på vår hemsida. Dental24 kan inte styra över dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. Dental24 använder inte de tjänster för riktad marknadsföring som erbjuds av YouTube. Därmed behöver du som användare kontrollera YouTubes hemsida för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort eventuella tredjepartscookies.

Cookies som används på dental24.se

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: dental24.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: dental24.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: dental24.se

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Syfte: Används för att lagra unika besök.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjFirstSeen

  Syfte: Används för att identifiera en ny besökares första session.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

 • _hjid

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sidvisningsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSession{site_id}

  Syfte: En cookie som innehåller aktuell sessionsdata.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSessionUser{site_id}

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

Dental24.se är ett webbforum, så kallad community, på internet som är fri att ta del av för alla besökare.

Dental24 innehar sedan oktober 2018 utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för Press, Radio och TV. Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling (GDPR) inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet.

Vi använder s.k. cookies för att underlätta och förbättra användarupplevelsen på webbplatsen Dental24.se.
För mer information om cookies se här >>

Vi distribuerar regelbundet ett redaktionellt nyhetsbrev utan reklam till våra prenumeranter utan kostnad. För att möjliggöra distribution lagrar vi respektive mejladress i vårt mejl/prenumerationsprogram MailChimp. Vid varje utskick finns möjlighet att avanmäla sig från nyhetsbrevet.

Vi tillhandahåller inte prenumeranternas mejladresser till tredje part. Adresserna används endast för publicering av nyhetsbrevet i WordPress och distribution via MailChimp.

Övriga person/företagsuppgifter används endast för vår egen administration (t.ex. fakturering i FortNox samt Salesforce CRM).

Dental24 använder sig inte av lagrad information för att automatiskt följa upp eller med hjälp av algoritmer återkoppla besök gjorda på Dental24.se (s.k. programmatic marketing eller re-targeting).

Huvudansvarig utgivare och ansvarig för företagets lagrade information är Per Capita AB genom dess VD och ägare Per Ahlberg.

Önskas ytterligare information om eller annullering av lagrade personuppgifter kontakta per.ahlberg@percapita.se.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras löpande.
(Senast uppdaterad 19 oktober 2021)

Dental24.se/Per Capita AB, org.nr 556763-9785