Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Utveckling

10 maj 2021

Utveckling på gott och ont inom tandvården

Svensk tandvård står sig relativt stark i dessa tuffa tider. Pandemin har påverkat tandvården även om de flesta kliniker har klarat sig rätt bra ifrån att bli smittade av Covid-19. Åtgärder från tandvården har varierat mycket med allt från nedstängningar, inom framförallt offentlig tandvård, till att andra faktiskt fått mer att göra. Förutom nedskärningar och permitteringar inom kåren så är det förmodligen många patienter, inte minst äldre, som fått lida. Nu är det dags att utvecklas vidare.

Nyligen gjorda kvalitetsundersökningar visar att svensk tandvård nu uppskattas mer än någonsin.

Kurser & Event

Många kurser och en del event har blivit digitala. Webinars har exempelvis ökat. Förmodligen kommer en hel del av detta återgå till lite mer normala former efter sommaren.

Tandvårdsutredningen

Under våren kom då äntligen den omfattande tandvårdsutredningen som nu är ute på remiss. Utredningen har vänt på många stenar men på det stora hela kan man väl konstatera att mycket redan idag fungerar bra, även om inte alla patienter har råd att betala för god tandhälsa. Frågan är om det är ett odontologiskt eller om det är ett ekonomiskt och fördelningspolitiskt problem?  Utredningen verkar hursomhelst inte ge många svar på detta.

Personalbrist

Vad som är mer uppenbart för var dag som går är att det råder allt mer brist på utbildad personal inom de flesta tandvårdsyrken. Vad som är synnerligen allvarligt är att detta numera påverkar rekryteringen av nya lärare till lärosätena med uteblivna utbildningar och ännu mer brist på efterfrågade yrkesgrupper som följd. Detta är ett sent uppvaknande från många politiker, myndigheter och intresseorganisationer som vi lär få dras med under lång tid framöver.

Konsolidering

I takt med stora personalavgångar bland de äldre yrkesutövarna i kombination med ökad tillgång på riskvilligt kapital och låga räntor, ser vi att många säljer sina privata kliniker till olika kedjor. Detta har ökat på sistone.

Digitaliseringen

Tillämpningen av modern teknik påverkar tandvården i högsta grad även om den går olika fort inom olika områden. Mest omfattande är tillverkning av protetiska produkter (CAD/CAM). En flaskhals här är dock den långsamma implementeringen av den digitala avtryckstagningen i kliniken.

Samtidigt håller utvecklingen av administrativa flöden såsom betalning, inköp, kommunikation, journalhantering, informationsinhämtning till olika kvalitetsregister, datalagring (backup) och underhåll (support och uppgraderingar) på att förändras i rask takt.

Mediautveckling

Även vi på Dental24 har sett en stor förändring sedan vi startade för tolv år sedan (2008). Nu senast i förra veckan kunde vi notera ännu en ”all time high” av antal visade sidor på vår hemsida.

Vi ser också en fragmentering med ett ökat antal informationskanaler, sannolikt på bekostnad av traditionella media och annonsering. En bidragande faktor är säkert sociala media. Vi ser också ett ökat intresse av att ta till sig ny kunskap och information via olika mobila skärmar. Idag läser över 60% av de som prenumererar på vårt veckoliga nyhetsbrev, som går ut till större delen av tandvården (> 10 000 adresser), på mobilen eller en platta. Genomslaget av de nya kommunikationsverktygen är redan stort och ökar sannolikt ännu mer med tiden!

/Dental24

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev