Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Debatt

18 oktober 2022

Vad är problemet?

Svensk tandvård står inför många utmaningar. En snabb sammanställning torde innehålla utmaningar såsom: Bättre preventiv tandvård, att upprätthålla en god allmän munhälsa, dålig tillgänglighet och långa köer, demografiska utmaningar, orättvisa tandvårdskostnader för vissa målgrupper, professionens kompetensutmaning, en digitalisering som går trögt och diverse kommunikationsproblem. Konfronterade med alla dessa problem, väljer politikerna i stället att åter utreda högkostnadsskyddet. Löser det alla problem?
Lyssnar man på professionen eller är det bara ”lappa/laga” som gäller?

Nuvarande högkostnadsskydd

En del inom tandvårdsprofessionen har synpunkter på det nuvarande högkostnadsskyddet för kostnader över 3 000 kr. Idag subventioneras kostnader över 3 000 kr med 50–85 procent baserat på statens (TLV:s) referenspriser. Detta motsvarar ungefär fem till sex miljarder kronor per år. En ytterligare höjning av högkostnadsskyddet skulle kosta mycket och nå ett begränsat antal med visserligen stora behov.

Allmänt Tandvårdsbidrag (ATB)

Många tandläkare och tandhygienister menar att det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) bör öka och inte bara högkostnadsskyddet. Det skulle leda till att många patienterna håller sig friska, sköter sin munhygien preventivt och att inte lika många behöver göra dyra tandvårdsbehandlingar.

Vad som skall ingå i en eventuell allmän tandundersökning till fast pris (prisreglering) är man däremot oeniga om.

Finns det anledning för flertalet patienter att vara oroliga för kostnaderna att besöka tandvården regelbundet?

I så fall hjälper knappast ett ökat högkostnadsskydd, utan då är det snarare det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) som behöver utvärderas och eventuellt reformeras.

Eller är det bara upplysning och kommunikation som behövs?

Köer till tandvård

Vad som kan vara mer problematiskt än kostnader är tillgängligheten till tandvården. På många orter är det långa köer, om det ens finns någon tandvård att tillgå. Orsaken till detta är brist på yrkeskompetent personal.

Bristande arbetsmiljö

De höga sjuktalen inom tandvården talar sitt tydliga språk. Många inom tandvården vittnar om stress, bristande schemaläggning, dålig arbetsledning och låga löner för tandhygienister och tandsköterskor. Man vill absolut inte inordnas i den allmänna sjukvården.

Gratis tandvård?

Idag är tandvård gratis för patienter upp till 23 år fyllda. Detta bör ses över, anser många, inklusive senaste tandvårdsutredning. Unga friska patienter tränger undan mer behövande grupper. Kvick fix alltså!

Akut tandvård

Det skulle vara intressant, utan att direkt veta, hur mycket akut tandvård som erbjuds, flyktingar, illegala invandrare utan uppehållstillstånd, gästarbetare, långväga utbytesstudenter och/eller turister som inte är EU/ESS-medborgare.

Är akut tandvård till dessa ett stort problem? Gäller isåfall detta bara tandvården?

Fokuserar svensk tandvårdspolitik på rätt saker?

Kanske kan tandvården bli mer effektiv? Det finns många sätt att arbeta på, en del bättre, andra sämre. Använder vi nuvarande resurser optimalt?

/Dental24

 

Relaterat:

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev