Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

4 december 2012

Vad får Jan Björklund för betyg?

Vi hör nästan dagligen att den svenska skolan halkar efter. Det framgår också av två nya publikationer från Högskoleverket som rapporterar om svensk utbildning bl.a. avseende tandläkare.

Nu får Utbildningsministern betyg på hur han klarar sitt arbete som Utbildningsminister. Jan Björklund borde kanske ha fått betyg redan efter fyra år så hade eventuellt kunskapsbristerna upptäcks tidigare?

Sverige inte med i framtidens tätklunga

Sveriges utbildningsnivå är fortfarande hög, men nuvarande utveckling tyder på att de ungas utbildningsnivå inte kommer att höjas nämnvärt i framtiden. Samtidigt expanderar flera andra länder sin högre utbildning och det innebär att Sveriges position i förhållande till andra länder kommer att försämras. Detta visar en ny analys från Högskoleverket som publicerades den 3 december 2012.

Framtida brist på tandläkare

Det finns stor risk för framtida brist på bland annat tandläkare om antalet nybörjare på dessa utbildningar inte ökar. Det visar en annan rapport från Högskoleverket daterad 29 november 2012.

Rapporten Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden visar hur Sveriges behov av ett trettiotal olika utbildningsgrupper kommer att se ut fram till år 2030.

För tandläkare behövs det fler utbildningsplatser för att minska den brist  som väntas uppstå i takt med att befolkningen både ökar och åldras.

Tandhygienistutbildning i ”långbänk”

När Jan Hägglund nyligen fick en rak fråga om Tandhygienisternas behov av en obligatorisk 3-årig utbildning för att bli legitimerad tandhygienist svarade han så här:

– Jag är medveten om att både Högskoleverket och Behörighetsutredningen i sitt betänkande (SOU 2010:65) förordar en förlängning av tandhygienistutbildningen. Högskoleverket utvärderade utbildningen 2007 i enlighet med det tidigare utvärderingssystemet.

– Högskoleverket påbörjar våren 2013 en ny utvärderingsomgång av tandhygienistutbildningen och jag vill invänta resultatet av utvärderingen innan jag tar ställning i denna fråga, säger Jan Björklund.

Till saken hör att senast i Behörighetsutredningen (SOU 2010:65) framfördes att det är angeläget att utöka tandhygienistutbildningen från två till tre år. Även i Högskoleverkets rapport 2007 drogs slutsatsen ”att det mest framträdande problemet för tandhygienistutbildningen är att [2 år] inte räcker för att ge studenterna de kunskaper och det djup i kurserna som krävs för yrket och för att leva upp till målen för tandhygienistexamen”.

– Sveriges Tandhygienistförening, ser det som mycket märkligt att frågan behöver utredas ytterligare. Som ministern själv säger så har det i flera sammanhang konstaterats att tandhygienistutbildningen behöver förstärkas, säger Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening.

3-årig Tandhygienistutbildning – Hur länge ska vi vänta?

Blogg av Ulrika Lindmark, lärare på tandhygienistutbildningen i Jönköping och forskare inom ämnet oral hälsovetenskap:

I maj 2012 skickades åter igen en skrivelse till utbildnings- och socialdepartementet angående en förlängd tandhygienistutbildning. En skrivelse som är underskriven av ansvariga vid de olika tandhygienistutbildningarna samt studenter. I takt med att tandhygienistprofessionen utvecklats har också utbildningslängden ändrats från ett år till två för yrkesexamen och därmed möjlighet att söka legitimation. Läs mer ››

Brist på utbildade tandsköterskor spås

Tandläkartidningen den 8/11 2012

Runt 600 nya tandsköterskor per år behövs fram till 2019. I år examineras knappt 280, och nästa år bara runt 150.

Svenska Tandsköterskeförbundet räknar med att cirka 6 000 tandsköterskor kommer att behöva rekryteras mellan 2010 och 2019. Det är i genomsnitt 600 per år. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör samma bedömning. Men antalet tandsköterskor som utexamineras nu är mycket färre.

Tandsköterskorna upprörda över beslut om avveckling av nationell kursplan

Tandsköterskorna har på senare tid snarare fått se sin utbildning bli nedvärderad istället för uppgraderad. Förra året slopades den nationella kursplanen för tandsköterskeutbildningen. Myndigheten för yrkeshögskolan gjorde då bedömningen att den inte hade rätt att meddela föreskrifter om detaljerat utbildningsinnehåll.

Tandteknikerna vill bli legitimerade

Sveriges Tandteknikerförbund har länge efterfrågat en legitimation för svenska tandtekniker något som skulle kunna stärka deras ställning inom tandvården men de har inte fått något gehör hos myndigheterna.

/Dental24

Sätt betyg på Jan Hägglund!

{loadposition poll_test}

Läs också:

Rapport: Högskoleverket befarar brist på tandläkare

Vem skall ta hand om Hägglunds och Björklunds tänder när de blir gamla?

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev