Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Välbesökt Privattandläkardag

Privattandläkardagen gick av stapeln den 11-12 maj på Nalen i Stockholm, Dental24 var på plats för att följa evenemanget. Med på dagordningen hittade ämnen såsom framtidens tandvård, digitalisering och branschens utmaningar bland mycket annat. Lars Olsson, näringspolitisk chef på Privattandläkarna, gav deras syn på grunden för en fungerande tandvård.

Grunden för en fungerande tandvård

– Grunden för en fungerande tandvård bör innefatta fri prissättning, fri etablering och fritt val för patienten. Det är avgörande för en välfungerande tandvård. Det är även en förutsättning för att bevara valfriheten för patienterna genom en mångfald av små och stora vårdgivare över hela Sverige. Fast pris skulle innebära att tandvårdsföretagen blir helt beroende av ersättningsnivåer som bestäms långt från verksamheten utan direkt koppling till kostnadstäckningen.

Åldern inom barn- och ungdomstandvården skall återställas till 19 år

Det framfördes även att Privattandläkarna vill att åldern inom barn- och ungdomstandvården skall återställas till 19 år och att höjningen till 23 år genomfördes utan ordentlig analys. Ökningen har skapat undanträngningseffekter och felaktiga prioriteringar, menar Lars Olsson. En konsekvens av den höjda åldern är att tandvårdens resurser går till friska patienter i åldersgruppen 20-23 år, samtidigt som äldre patienter med vårdbehov trängs undan.

Ersättningen inom barn- och ungdomstandvården bör höjas för stora vårdbehov

– Barn- och ungdomdstandvården är idag underfinansierad och går med förlust i cirka hälften av regionerna. Underfinansieringen gör det omöjligt för många privata vårdgivare att behandla barn då det är en stor ekonomisk risk. Samtidigt har Folktandvården inte tillräckliga resurser att klara situationen och på flera håll är det ett akut läge med långa köer och personalbrist. Ersättningen för barn -och ungdomstandvården måste utgå från vårdgivarnas faktiskt kostnader för att utföra vården. För patienter med omfattande tandvårdsbehov skall den fasta ersättningen kompletteras med en rörlig ersättning. 

Förslag till lagändring

Privattandläkarna vill att lagen om valfrihetssystem (LOV) skall skärpas gällande konkurrensneutralitet. De menar på att en viktig intention med lagstiftningen är att skapa likvärdighet mellan alla utförare i ett valfrihetssystem. Det är idag möjligt för en region att ge bättre förutsättningar för den offentliga verksamheten, men utan att privata utförare får motsvarande kompensation. Privattandläkarna ser även att det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) skall höjas för äldre över 70 år. Tandvårdsbehovet ökar med åldern samtidigt som inkomsten sänks. Det ökade tandvårdsbehovet innebär att patienten måste besöka tandvården oftare för förebyggande tandvård. Om den förebyggande tandvården eftersätts så kommer patientens tandvårdsbehov på sikt att öka vilket medför lidande för patienten och ökade kostnader för såväl patienten som staten. Det är därför viktigt att öka tandvårdsresurserna till Sveriges äldre. Vidare anser Privattandläkarna att det särskilda tandvårdsbidraget (STB) skall höjas och breddas för att nå fler. Som komplement till det statliga tandvårdsstödet finns STB till de personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar som medför risk för försämrad tandhälsa. STB kan dock endast användas för förebyggande tandvård eller abonnemangstandvård och effekterna av stödet har inte blivit de förväntade. En starkt bidragande orsak är att stödet anses krångligt och att kunskapen om stödet är bristfällig.

Prisutdelning

Under torsdagskvällen delade Privattandläkarna ut pris, bland annat vann Linda Rosén och Barnspecialisttandvården Kronan för deras arbete med att korta väntetiden för barn i behov av specialisttandvård i Stockholm och närliggande regioner. Företaget byggde för två år sedan en helt ny klinik baserat på Lindas tydliga vision om att inget barn skall behöva vänta på vård, något de nu prisas för.

Källa: Dental24

Relaterat:

Debattartikel i SvD: ”Regeringen missar problemet i tandvården”

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev