Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

11 juni 2013

Väntetider i Folktandvården – inte tillräckligt bra!

 

Dental24 har gjort en rundringning bland små och stora Folktandvårdskliniker och det visar sig att 1/3 av klinikerna har mer än 3 månaders väntetid. Frågan är varför man på vissa håll ska behöva vänta upp till 6 månader eller mer för en undersökning i den offentliga tandvården?

Undersökningen som genomfördes per telefon i början av juni omfattade 42 kliniker i samtliga landsting från norr till söder – i storstäder, universitetsorter och glesbygd:

28 kliniker har ingen kö eller kan ta emot inom 3 månader

5 kliniker har upp till 6 månaders kö

7 kliniker har från 6 månader upp till flera års kö

2 mottagningar kunde inte lämna besked om väntetider

6 månaders väntan på en undersökning – vad är orsaken?

På en tredjedel av mottagningarna får patienten vänta upp till 6 månader eller mer på en vanlig undersökning. Flera kliniker har så långa listor att beta av bland sina befintliga patienter att de inte kan ta emot nya patienter inom överskådlig tid. Orsakerna varierar från barnledigheter och semestrar som avlöser varandra till svårigheter med att rekrytera tandläkare eller lokalbrist som hindrar fortsatt expansion.

I ett fall hade en närliggande folktandvårdsklinik hastigt stängts ner och merparten av de drygt 2000 patienterna stod utan tandvård och fick tas om hand av den aktuella kliniken. Man undrar vilken framförhållning politikerna har när problemen blir så här stora?

Portugisiska tandläkare lösningen!?

Ett landsting har satsat på att anställa 15 tandläkare från Portugal och hoppas därmed lösa långvariga problem med tandläkarbrist. De portugisiska tandläkarna genomgår nu en svensk språkutbildning och ska snart placeras ut på olika kliniker och fylla upp vakanserna. Därefter hoppas ledningen att problemen ska vara lösta.

Bra bemötande och ofta väl fungerande telefonbokningssystem

Över lag fick vi ett mycket bra och effektivt bemötande av receptionister på kliniker och callcenters. De flesta kliniker använder sig av någon typ av automatiserat telefonbokningssystem och i de fall vi blev erbjudna att bli uppringda fick vi alltid ett samtal på utsatt tid. I några få fall blev vi hängande i luren p.g.a. att det var slut på tider för uppringning och istället uppmanades vi att ringa senare. Det tog ofta väldigt lång tid innan vi kom fram och i det läget hade det varit bra med internetbokning men den servicen är oftast ännu inte tillgänglig.

Webbaserad tidbokningstjänst ännu sällsynt inom tandvården

Ett fåtal landsting erbjuder webbtidbokning och förutom att det sparar tid för verksamheten leder det till färre återbud och uteblivna besök, enligt ledningen. Patienterna uppskattar att själva kunna gå in på webben och välja tider och användarna återfinns i alla åldersgrupper från små barn upp till 80-90 åringar.

Ett landsting har lagt ut uppgifter om kötider för olika åtgärder på hemsidan och det är också en uppskattad service som både avlastar verksamheten och ger patienten möjlighet att t.ex. välja en närliggande klinik där väntetiderna är kortare.

Tidbokning och övrig information på webben ligger i tiden och troligen kommer fler landsting att utveckla e-tjänster utifrån befintliga lösningar som Mina vårdkontakter etc..

 

Varför ingen vårdgaranti i den offentliga tandvården?

Sammanfattningsvis är tillgängligheten god på 2/3 av de tillfrågade klinikerna men för de övriga finns det en del att ta itu med. Det kan inte vara meningen att man ska behöva vänta upp till 6 månader eller mer för att få komma på en undersökning? Frågan är varför det inte finns en uttalad vårdgaranti i den offentliga tandvården? Tandvården borde väl inte ha lägre ambitioner än sjukvården?

/Dental24
Gunilla Ekholtz, skribent

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev