Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Partnersamarbete

ERGONOMI

19 april 2023

Varannan tandvårdspersonal är i riskzonen för att få hörselskador

Det finns ett stort problem med överrepresentation av hörselskador i tandvårdsyrket. Den slutsatsen drar KaVo Dental Nordic AB efter att ha tagit del av flera studier som visar att många inom tandvården har drabbats av hörselskador såsom nedsatt hörsel och tinnitus. Bland annat har över 50% av de som jobbat i ett bullrigt yrke i minst 10 år fått problem med hörseln. Detta innebär att varannan tandvårdspersonal är i riskzonen för att få hörselskador. Det är en kraftig överrepresentation då statistik från HRF (Hörselskadades riksförbund) visar att rikssnittet ligger på 15%.

Mer än var tredje tillfrågad upplevde besvär redan nu

Det är på sikt som de verkliga problemen kommer. Men Örebro universitetssjukhus har gjort en studie där man utvärderar hörseltester från Folktandvården Västmanland. De tillfrågade är tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister. 34% av tandvårdspersonalen upplever besvär med sin hörsel, enligt studien. Vissa har fått så pass allvarliga skador att det påverkat det viktigaste talfrekvensområdet, 500-2000 Hz. Men studier visar att det är först i efterhand som de stora besvären kommer. Hela 54% av de som jobbat i en bullrig miljö i över 10 år uppgav att de hade hörselskador.

Terese Kullberg jobbar som Audionom och säger så här i en intervju med KaVo;

Terese Kullberg, Audionom

– Det räcker egentligen att man jobbat i en starkt bullrig miljö en kortare tid i yngre ålder för att senare i livet få hörselskador. Har man väl fått en hörselskada går den inte att återställa, den blir kvar för alltid.

42% inom tandvården har tinnitus

I danska Tannlegetidende från 2020 skriver man om en genomförd studie av Tekniske Universitetet i Danmark. I studien uppger 42% inom tandvården att de fått tinnitus. Studien visar även att tandläkare och annan personal tycker att ljudnivån på kliniken är så pass störande att den bidrar till minskad arbetsglädje på jobbet.

Detta tycker vi på KaVo är anmärkningsvärda siffror och en arbetsmiljöfråga som bör vara något man tänker på mer inför inköp och upphandlingar av utrustning till sin personal.

Tandvårdsutrustning som ger höga ljud på skadliga nivåer tros ligga bakom

Tandvårdspersonal jobbar dagligen i en bullrig miljö som kan vara skadligt för öronen. Borrutrustning, sugenhet och ultraljudsinstrument har ljudnivåer som kan ge hörselskador vid mer än två timmars exponering per dag, enligt Örebro universitetssjukhus.

Vissa tandvårdsinstrument har ljudnivåer över gränsvärdet

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller är gränsvärdet 85 dB i genomsnitt under en arbetsdag. Enligt en rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering kan äldre tandvårdsinstrument eller dåligt underhållna instrument ha genomsnittliga ljudnivåer på hela 100 dB, vilket är samma ljudnivå som en motorsåg.

– Det finns egentligen bara två sätt att förebygga hörselskador. Minska bullret från ljudkällan eller använda hörselskydd, säger Audionomen Terese Kullberg

Jämförelse av tandvårdsinstrument för Folktandvården

Inför en offentlig upphandling 2020 gjorde Region Jönköping en oberoende jämförelse för Folktandvården mellan olika tandvårdsinstrument. Jämförelsen visade att instrument från KaVo fick högsta betyg i både ergonomi och kvalitet. Bland omdömena för rött vinkelstycke nämns exempelvis ”Dovare ljud än förväntat och låg ljudnivå”. KaVo uppmuntrar tandvården att utvärdera kvalitet och ljudnivåer inför upphandlingar och inköp av nya tandvårdsinstrument, för att förbättra arbetsmiljön.

Rätt utrustning för en bättre arbetsmiljö

Enligt KaVos egna tester är ljudet från instrumenten på liknande nivå som normal samtalston. KaVo anser att ljudnivån på instrumenten är en mycket viktig faktor för arbetsmiljön på kliniken. Personal vill ha de bästa förutsättningarna för att dagligen kunna jobba patientsäkert och utföra noggranna behandlingar utan att riskera hörselskador.

Kontakt info@kavo.se www.kavo.se

Källor:

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev