Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

SKATTEREGLER

1 juni 2021

Vårdmomsutredningens förslag leder till ökade kostnader för tandvården

Enligt utredningen är det oklart hur mervärdesskattedirektivet ska tolkas och utredningen menar att det därför skulle vara riskabelt att föreslå en förändring. Privattandläkarna delar inte denna bild utan menar att det finns en god grund för att förtydliga lagstiftningen. Nuvarande tillämpning strider mot såväl lagstiftningens som EU-direktivets intentioner.

– Utredningens förslag är en stor besvikelse. Privattandläkarna är mycket kritiska till att utredningen inte föreslår ett förtydligande av lagstiftningen som innebär att alla led i utförandet av vård är befriade från moms, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Utredningens förslag på kompensation till vårdgivare som hyr in personal når inte heller tandvården. Konsekvensen blir att tandvården drabbas av högre kostnader, vilket i slutänden medför högre kostnader för patienterna.

– Eftersom utredningens förslag på kompensation till vårdgivarna inte når tandvården måste Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket snarast se över ersättningsnivåerna i det statliga tandvårdsstödet. Det måste införas en särskild ersättning när vårdgivaren använder inhyrd personal, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna.

Utredningens brist på förslag och klargörande innebär att olikheterna inom EU kvarstår. Vård som i Finland och flera andra EU-länder är befriad från moms är momspliktig i Sverige. Olika nationella regelverk leder därför till en ojämlikhet inom EU.

Privattandläkarna anser att regeringen inte bör fästa någon vikt vid utredningens förslag, utan vad som behövs är ett tydliggörande av att alla led i utförandet av vård ska vara momsbefriade.

Källa: Privattandläkarna

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev