Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

VGR välkomnar tandvårdsutredningen men saknar bemanning

På VGR:s tandvårdsstyrelses möte den 24 mars var den statliga tandvårdsutredningen ”När behovet får styra – Ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” uppe på agendan. I princip är man positiv till utredningens förslag till en mer jämlik och effektivare tandvård. Dock anser man att utredningen behöver kompletteras med säkerställd försörjning av tandvårdspersonal.


Fotograf/Källa: Folktandvården Västra Götaland

– Det här är en genomlysning av hela tandvårdssystemet som kommer att påverka både
folktandvård och privattandvård om förslagen beslutas, säger Angelica Lundgren Bielinski (M), ordförande i tandvårdsstyrelsen.

Skillnader i tandhälsa

I tandvårdsutredningen kan man bland annat läsa om att tandhälsan bland dem som besöker tandvården har blivit allt bättre, men att det likt i hälso- och sjukvården fortfarande finns socioekonomiska skillnader.

Enligt utredningen riskerar tandvårdssystemets finansieringsmodell, i kombination med ökad ojämlikhet i samhället, att befästa skillnader i tandhälsa.

Förslag om fast pris på 200 kronor

För att minska ojämlikheten har utredningen ett antal förslag. De vill att behovsprincipen ska få ett tydligare genomslag i svensk tandvård och att instegskostnaden ska bli mindre. Ett av de konkreta förslagen är ett fast pris på 200 kronor för en undersökning och viss förebyggande tandvård. Ett annat förslag är att införa ett statligt stöd till personer med de största behoven, vilket till stora delar skulle ersätta det regionala tandvårdsstöd som finns i dag.

Vi välkomnar förslagen, vilka bidrar till att skapa jämlika ekonomiska och medicinska förutsättningar för våra patienter. Bemanning av tandvårdspersonal ser dock mycket olika ut i olika delar av landet, varför vi också skulle vilja se ett tillägg på hur detta kan lösas så att hela befolkningen i Sverige får tillgång till en god tandvård, säger Ann-Charlotte Sundelin, tandvårdsdirektör Folktandvården Västra Götaland.

Beslut väntas nästa år

Tandvårdsutredningen är gjord på uppdrag av regeringen och går nu ut på remiss, bland annat till Folktandvården. I mars 2022 väntas regeringen ta beslut och tidigast 2026 kan förslagen bli verklighet.

Källa: Folktandvården Västra Götaland

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev