Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Hälsa

19 oktober 2021

Viktigt att personal inom vård och omsorg vaccinerar sig mot covid-19

Det är viktigt att skydda vård- och omsorgstagare mot smitta. Vaccination av personal som arbetar fysiskt nära dem som drabbas hårdast av covid-19 är en central åtgärd för att hindra smittspridning.

För dig som är personal

Du som jobbar inom vård och omsorg arbetar många gånger fysiskt nära dem som drabbas hårdast av covid-19. Att du vaccinerar dig är därför en av de viktigaste åtgärderna för att undvika smittspridning och allvarlig sjukdom av covid-19.

Det är också viktigt att fortsätta arbeta utifrån de basala hygienrutinerna, som alltid är grundläggande i arbetet med att förebygga smittspridning.

För chefer och verksamhetsansvariga

Den som bedriver vård och omsorg ansvarar bland annat utifrån ett patientsäkerhets- och kvalitetsperspektiv för att beakta om personalen är vaccinerad eller inte. Verksamheterna ska hantera identifierade risker för smittspridning, och åtgärderna kan bland annat omfatta vaccination men även basala hygienrutiner, skyddsutrustning, städrutiner och information om riskerna med sjuknärvaro.

Vägledning för vaccination av personal inom vård och omsorg

Folkhälsomyndigheten har en vägledning för vaccination av personal inom vård och omsorg.

I vägledningen rekommenderas det att arbetsgivare inom vård och omsorg överväger vaccinering mot covid-19 för sin personal som arbetar nära patienter och omsorgstagare. Genom att personalen är vaccinerad kan man minska risken för att patienter och brukare utsätts för smitta.

Mer om det ansvar som verksamheter inom vård och omsorg har för att personalen är vaccinerad mot covid-19, med syftet att förhindra smittspridning

SKR har tagit fram svar på frågor om arbetsgivarens ansvar gällande vaccination

Folkhälsomyndigheten har tagit fram svar på frågor som personal kan ha gällande vaccination mot covid-19 (som kan användas som samtalsstöd)

Affisch från Folkhälsomyndigheten om rekommendationer för ovaccinerade som kan sättas upp i exempelvis entréer

Källa: Socialstyrelsen

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev