Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Omvärld

7 juni 2012

Vinnare och förlorare inom svensk tandvård

 

Dental24 har tagit tempen på branschen och noterar att det just nu pågår stora förändringar inom svensk tandvård. Vissa yrkesgrupper och organisationer har det ganska motigt medan andra stärker sin ställning.

 • Tandvården präglas av strukturförändringar där etablerade verksamheter, framförallt Folktandvården och mindre privata kliniker, utmanas av storskalig privattandvård med ökat fokus på kostnadseffektivitet, patientnytta och service.
 • Tandvården får allt större och tydligare krav på sina verksamheter från myndigheterna.
 • Tandvårdsmarknaden är för närvarande ingen tillväxtbransch och antalet större behandlingar minskar.
 • Riksrevisionen har uppmanat Regeringen att se över tandvårdsstödet eftersom tandvårdsreformen från 2008 inte fått önskat genomslag. En undersökning visar att många, speciellt de unga, varken känner till tandvårdsbidraget eller högkostnadsskyddet.
 • Pristransparensen inom tandvården är inte tillfredställande.
 • Tandvård anses av vissa företrädare vara en klass- och plånboksfråga.
 • Många äldre har kvar sina egna tänder eller fast protetik allt längre upp i åldrarna och behöver ökad tandvård.
 • Intresset för livskvalitet och utseende ökar.
 • Internet, E-handel och sociala medier sprider sig alltmer till tandvården.
 • För närvarande uppgår den statliga subventionen av de totala tandvårdskostnaderna till ca 40 %.

Patienter

 • Patienter som kan tillgodoräkna sig högkostnadsskyddet (viss tandvård överstigande 3 000 kronor inom loppet av ett år) är vinnarna på tandvårdsreformen liksom ungdomar som erbjuds gratis tandvård ända upp i vuxen ålder (19-23 år).
 • Vanliga behov som ersättning av t ex 6:or och molarer omfattas inte av högkostnadsskyddet, vilket betyder att patienter får gå obehandlade trots tillgänglig modern teknik som kan återge god funktion och livskvalitet.
 • Patienter i glesbygden får se sina tandvårdskliniker stänga ner.

Tandläkare

  • Det råder brist på tandläkare, särskilt i glesbygd och inom vissa specialiteter.
  • Andelen äldre tandläkare ökar.
  • Tandläkarutbildningen ökar som förstahandsval för sökande till högskolan. Utbildningsplatserna är dock begränsade varför många väljer att utbilda sig utomlands.
  • Flera av tandläkarnas organisationer är under ombildning.

 

Tandhygienister

 

 • Tandhygienisterna är på frammarsch. De ökar i antal och tar i allt högre grad över den förebyggande tandvården från tandläkarna.

 

 • Tandhygienister som skaffar sig ”egna” patienter kan se på framtiden med tillförsikt.

Tandtekniker

 • Tandtekniker förlorar uppdragsgivare beroende på den hårdnande konkurrensen, bl a som ett resultat av ökad import från låglöneländer.
 • Tandtekniker som inte har investerat i ny digital teknik och kunskap tappar marknad.

Leverantörer

 • Leverantörer som har tidsenliga produkter t.ex. digitala produkter eller tjänster och som marknadsför sig på ett modernt sätt stärker sin ställning.
 • Företagare som lägger ner mycket resurser på offentliga upphandlingar och sedan inte får leverera kan få problem med sysselsättning och ekonomi.
 • Leverantörer, t.ex. implantatföretag och tandtekniska laboratorier, som tillhandahåller produkter för större behandlingar märker av en minskad marknad.

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev