Nytt implantatsystem från DENTSPLY Implants

Produktnyhet: DENTSPLY Implants presenterar nästa steg i den  pågående EVolutionen av ASTRA TECH Implant System. ASTRA TECH Implant System EV är utformat med en sätesspecifik crowndown-princip som bygger på den naturliga tanduppsättningen för ökad kirurgisk enkelhet och flexibilitet samt enklare protetik – utan att kompromissa med det unika ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex.

Grunden för detta banbrytande steg är ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex, vars långvariga bevarande av den marginala bennivån och estetiska resultat är väldokumenterade och uppnås med kombinationen av: OsseoSpeed-ytan, MicroThread, Conical Seal Design och Connective Contour.

.
Det huvudsakliga målet med det nya systemet är att ytterligare förbättra systemets logik, robusthet och användarvänlighet. Enkelt, utan kompromisser, har genomsyrat utvecklingen av ASTRA TECH Implant System EV.

.
Det nya systemet är ett resultat av synpunkter och insikter från tandvårdspersonal i hela den globala dentalindustrin. Dr Lyndon Cooper och Dr Clark Stanford, båda från USA, är tandläkare och forskare med bred erfarenhet av tandimplantat, däribland nyligen genomförd klinisk användning av ASTRA TECH Implant System EV. De har delat med sig av sina perspektiv kring de här målen till en utvald grupp av internationella kolleger.
”Tandläkare ska uppmuntras att se att branschen fortsätter arbeta för att förbättra behandlingen med tandimplantat för patienten. ASTRA TECH Implant System EV illustrerar DENTSPLY Implants ansträngningar för att skapa nya tekniska lösningar och följa sunda biologiska principer”, säger Lyndon Cooper, Stallings Distinguished Professor of Dentistry of the Department of Prosthodontics at the University of North Carolina at Chapel Hill.

.
”ASTRA TECH Implant System EV är en pågående utveckling av ett dentalt implantatsystem som härstammar från ett unikt samarbete mellan tandläkare, ingenjörer och biologer. Det baseras på de grundläggande principer som har varit vägledande för systemet ända från början”, säger Clark Stanford, Associate Dean for Research, Centennial Fund Professor, University of Iowa.
Vid Academy of Osseointegrations årliga möte 6–8 mars i Seattle, WA, USA, presenterades ettårsdata från en pågående, prospektiv, multicenterstudie (5 kliniker, 120 patienter).

.
ASTRA TECH Implant System EV lanseras globalt från och med mars 2014 och under resten av året.

.
Fördelar med produkten:

• Mångsidigt implantatsortiment

• Flexibelt borrprotokoll som möjliggör önskad primärstabilitet

• Användarvänlig kirurgibricka med tre olika utbytbara inlägg

• Färgkodat sortiment

• Unik kontaktyta för enpositionsplacering av ATLANTIS patientspecifika distanser

• Självguidande avtryckskomponenter

• Ett system – ett vridmoment

• Finns med SIMPLANT guidad kirurgi

.
Vill du ha mer information om nya ASTRA TECH Implant System EV besöker du här: www.jointheev.com

 

Källa: Pressinformation DENTSPLY Implants