Nytt om prisjämförelsetjänst

Inera AB har fått i uppdrag att starta arbetet med att
komplettera 1177.se med prisjämförelser
kring tandvård.