Ojämlik vård upp till landstingen att åtgärda

Det är landstingets ansvar som huvudman för sjukvården att säkra att vårdcentraler, i både offentlig och privat regi, som verkar i socialt tunga områden där ohälsan är större har tillräckliga resurser för att klara sitt uppdrag, skriver Vårdföretagarna i en replik.