Ökad optimism bland unga på arbetsmarknaden

Trots utmaningarna på arbetsmarknaden ökar optimismen bland unga. Andelen unga som tycker det är lätt att få jobb har fördubblats och särskilt digital kompetens betraktas som en stor tillgång på morgondagens arbetsmarknad, visar en ny riksomfattande undersökning.

Nyheten Ökad optimism bland unga på arbetsmarknaden dök först upp på Kvalitetsmagasinet.