Ökat tryck i USA:s industri

Markits inköpschefsindex för industrin i USA steg till definitiva 53,3 i juni, jämfört med 52,0 föregående månad, rapporterar Bloomberg News.

Ökat tryck i USA:s industri

Markits inköpschefsindex för industrin i USA steg till definitiva 53,3 i juni, jämfört med 52,0 föregående månad, rapporterar Bloomberg News.