Ökning av anmälda vårdskador

Allt fler patienter i länet anmäler vårdskador och söker ersättning för skador som hade kunnat undvikas.