Olika åsikter om dubblat tandvårdsbidrag

Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) fördubblas från och med den 15 april 2018 enligt regeringens budgetproposition för 2018. Bra eller dåligt?