”Oliva Wigzell och Barnläkarföreningen bär ansvaret”

Redan det faktum att en miljöpartist och motståndare mot åldersbedömningarna fick i uppgift att leda Socialstyrelsens arbete torde vara ett brott mot regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet, menar Nenad Zeba, ortoped och handkirurg, som anser att Sverige försatt sig i en djupt skadlig situation avseende åldersbedömningarna.