Olof Lundh: Idrotten säljer sig billigt

Ända sedan den svenska kreditmarknaden avreglerades i november 1985 så har det svenska Folkhemmet bytt skepnad.