Onlineutbildning i ledarskap

Onlineutbildning i ledarskap som presenteras av Altaleda i samarbete med Dental24. Här kan du gratis studera ledarskap med hjälp av artiklar, tips, video och ett test kopplat till varje del. Kursen är snabb, lättsam och enkel.

Vill du fördjupa dig i ämnet finns möjlighet att hitta en ledarskaputbildning eller ledarskapskonsult på valfri ort.

Till kursen:

Del 1 Kommunikation ››

I denna del får du lära dig mer om vikten av en god kommunikation inom organisationen.
Det handlar om jag-budskap, att använda språket med ansvar och att vara en god lyssnare.

Del 2 Feedback ››

I denna del får du som ledare värdefulla insikter om feedback i arbetsgruppen.
Hur ger man feedback på ett genomtänkt sätt som är positivt för mottagaren? Har du funderat över hur du tar emot feedback från medarbetarna?

Del 3 Aktivt lyssnande ››

Här får du lära dig mer om aktivt lyssnande, som en hjälp i konfliktsituationer eller för att lära känna en medarbetare.

Del 4 Gruppdynamik ››

Hur våra känslor påverkar oss i relation till andra i grupper och hur detta i sin tur påverkar vår effektivitet.

Del 5 Konflikthantering ››

Lär dig mer om konflikthanteringsstilar och få enkla tips för hur du som ledare kan hantera en konflikt, vilket kan utmynna i att parterna faktiskt går ur konflikten en lärdom rikare.

Del 6 – Reflektion ››

Här får du handfasta tips om hur du som ledare kan använda reflektion som ett arbetssätt för ökad förståelse och ökad kunskap bland medarbetarna, som i sin tur leder till mer effektiva grupper.

Del 7 – Motivation ››

Här diskuterar vi olika sätt att skapa en bättre motivation bland medarbetarna. Vad är det som styr just dina medarbetares motivation?

 

Om Altaleda ››