Opec: Ecuador bryter mot överenskommelse

Opeclandet Ecuador överskrider medvetet den överenskomna oljeproduktionsbegränsning som landet har ingått. Därmed riskeras en schism med oljekartellen och andra stora producentländer som kämpar för att få upp oljepriset genom produktionsbegränsningar.