Oppositionen öppnar för misstroende

Oppositionen tycker att flera frågor återstår om vad regeringen gjort och känt till med anledning av Transportstyrelsens vårdlösa hantering av känslig data. Moderaterna öppnar åter för misstroendeförklaring mot ansvariga statsråd.