Opus anklagas för kontraktsbrott i USA

Tidigare Systech-ägaren Pradeep Tripathi anser att Opus har brutit mot sitt kontrakt från 2008 att utföra betalningar av tilläggsköpeskilling om minst 2,2 miljoner dollar relaterat till förvärvet av Systech.