Äldre, Hälsofrämjande och Internet

Höst 2014Forskningsrapporter och föreläsningar om äldretandvård, hälsofrämjande och internet, mässutställning, nya  möten och kontakter….japp, jag har varit på årets Odontologiska Riksstämma.

Utbudet är stort och varierande. Det kan vara svårt att välja då fler ges samtidigt. På Samhällsodontologiska föreningens session presenterades fler olika pågående projekt där preventiva interventioner genomförs, både på barn/ ungdom och äldre. En före detta magisterstudent, presenterade resultat från sitt examensarbete om uppföljning av användning av ROAG  från Landstinget Västmanland, vilket var mycket trevligt. Det gjorde han riktigt bra!

För dig som är intresserad av evidensläget gällande Psykologiska interventioner för att förbättra bristfällig munhälsa hos ungdomar och vuxna, finns en färsk litteraturöversikt/rapport att ta del av från Göteborgs Universitet, hämtas här. Hur beteendemedicinsk behandling fungerar i praktiken, berättade tre tandhygienister som nyligen genomgått kursen med motsvande ämne på Göteborgs Universitet. Även Hälsohögskolan i Jönköping har numera en litteraturkurs i ämnet Beteendepåverkande metoder, och ges från hösten 2015 (Obs! kurstid ändras).

Äldretandvård är ett viktigt område som står högt på agendan, och lyftes fram av fler föredragshållare. Det händer mycket här och fler bra projekt pågår och kompetenscentrum för äldres munhälsa startar upp på olika ställen i landet såsom i Västra Götaland, Mariestad, Stockholm (ACT, Akademiskt centrum för äldretandvård), Örebro och Västernorrland. Om dess kan läsas här. Gerioweb presenterades, och kan verkligen ses som ett bra verktyg att samverka kring äldretandvården inom sin region.

Internetodontologi. se startades 2011, och presenterades av Mats Jontell och Mats Molande, vilka är grundare till websidan. En bra websida vars syfte är att beskriva HUR åtgärdena i de nationella riktlinjerna ska utföras, ”the state of the art”. Det är evidensbaserad vård, där det idag finns 119 faktablad om olika områden inom odontologin. Faktabladen är författade av ämnesexperter och är sakkunniggranskade. Läkare använder sig idag av internetmedicin.se  i mycket stor utsträckning, Internetodontologi.se är tandvårdens motsvariget, även om ngt mindre skala.

Fick även själv möjlighet att presentera min senaste studie ”Munhälsorelaterade resurser – ett salutogent perspektiv hos 19-åringar”, vilken kan hämtas här.

Detta var ett litet axplock av årets stämma, och ett givet besök var ju också hos trevliga tandhygienster i STHFs monter samt en titt på lite produktnyheter inom tandvården.

Ha dé gott!

/Ulrika

Senaste inläggen