Att bemöta är att mötas

imageHur bemöter Du dina patienter? Påverkar bemötandet våra patienters munhälsa? Vad ingår i bemötandet? För mig är bemötande ett begrepp som innebär flera dimensioner som är viktiga att resonera kring, inte minst inom tandvården.

För en tid sådan kunde vi i DN-kultur läsa om en patients negativa upplevelser efter ett besök hos en tandhygienist. Patienten hade upplevt ett dåligt bemötande, kände sig kränkt och inte lyssnad på. Detta är ju tråkigt att läsa och gör mig ledsen och besviken, och jag hoppas och tror att det inte är allt för många som känner igen sig, utan får ut något mer positivt efter ett besök hos sin tandhygienist. Vad handlar då ett gott bemötande om? För mig är det allt som en patient upplever i mötet med tandvårdspersonal, från telefonkontakt till mötet i väntrummet till samtalet och kommunikationen som sker i behandlingsrummet. Det handlar om HUR vi samtalar, vilket förhållningssätt och människosyn vi har. Det handlar också om att se till individens möjligheter, resurser och förmågor,  på ett positivt sätt. Patienten är en individ som vill bli lyssnad på och få stöd i att upprätthålla en god munhälsa. Därför bör vårt sätt att kommunicera anpassa oss till detta.

Vi tränar kommunikation och samtalsteknik med studenterna. En ofta förekommande kommentar är; ”Hinner vi med att prata med våra patienter? Vill dom betala för det?”  Svaret är givet! Självklart, men det måste finnas ett kvalitetsmässigt innehåll som patienten känner nytta att ta del av. Att enbart få standardiserad information om att borsta tänderna bättre, som ingen har bett om, kan ju ge motsatt effekt. Det vill nog ingen betala för.

Sedan de Nationella riktlinjerna för vuxentandvård  infördes, har också TLV kompletterat åtgärder för samtal på olika nivåer. Nyttjandet av dessa ställer krav på behandlaren. Patienten måste känna sig delaktig och känna nytta med utfallet av samtalet eller rådgivningen vilket ger en god grund för upplevelsen av ett gott och positivt bemötande.

Bemötande handlar givetvis även om ett allmänt gott uppträdande, ett leende, ödmjukhet och respekt för varandra. Detta tror jag det finns många goda exempel på! Synd bara att dessa inte tas upp i media.

/Ulrika

Senaste inläggen