Att glömma…

 ”Kunskap är det du kommer ihåg efter att du glömt det du lärt dig”, eller? Vissa saker jag hör och läser fastnar bara inte och annat stannar kvar. Varför är det så? Vad är kunskap egentligen?

Om jag tycker det är intressant och har praktisk nytta av det jag läser och ser blir det intressant. Det kommer jag också ihåg. Kunskap är något jag arbetar med på många olika sätt i mitt arbete. Jag försöker förmedla och ge verktyg så att studenter kan använda sin kunskap i kommande yrkesutövning. Min roll är att hjälpa studentern att se nyttan och praktisk användning av kunskapen. Ett sätt är ”learning by doing”, dvs man blandar teori (förstå) och praktik (begriplig). Kunskap måste kännas meningsfull och finnas i ett sammanhang som vi kan relatera vår verklighet till! Kunskap utvecklas också i samspel med andra människor, i ett socialt erfarenhetsmässigt samspel. Detta är ett pedagogiskt resonemang från pedagogiska filisoferna Dewey och Vygotsky, men rimmar också väl med sociologen Antonovsky (Känslan av sammanhang). Det borde även vara av intresse för tandvårdspersonal.

I tandvården är kunskapsförmedling en central del i arbetet i syfte att bl a påverka munhälsobeteende. Kunskapförmedling till patienter i olika åldrar, kunskap till föräldrar och kunskap till vårdpersonal är några exempel. Hur vet vi att kunskapen kommer till nytta, förstås och blir begriplig? Utifrån vems verklighet förmedlar vi kunskap? Hälsopedagogik är absolut något även för tandvårdspersonal?

//Ulrika

Senaste inläggen